POCZTA HARCERSKA

Poczty harcerskie to szczególna specjalność w ZHP. Są one najczęściej kojarzone z pozdrowieniami, zaproszeniami, życzeniami zazwyczaj bezpretensjonalnie ilustrowanymi. Na kartkach poczty harcerskiej utrwalone są różnego rodzaju zdarzenia i fakty z życia organizacji, różne uroczystości, rocznice, lokalne i ogólnopolskie wydarzenia.

Dzieje Poczty Harcerskiej są mocno splecione z historią samego harcerstwa. Już w 1914 r. powierzono harcerzom obsługę zakonspirowanej Poczty Narodowej, która po wybuchu wojny miała za zadanie działać w warunkach ograniczonego ruchu pocztowego. Podczas I wojny światowej działała na niektórych terenach Tajna Poczta Skautowa.

W okresie Powstania Warszawskiego Harcerska Poczta Powstańcza była najlepiej zorganizowanym działem administracji cywilno – wojskowej. Po wojnie poczty harcerskie kontynuowały służbę i tradycję lat poprzednich przez szeroko pojętą działalność szkoleniową i wydawniczą oraz realizację zainteresowań zrzeszonych w nich ludzi.

Obecnie działalność poczty harcerskiej jest bardzo szeroka i zróżnicowana – wynika to z odmienności środowisk, w których działają pocztowcy, ich potrzeb i możliwości. Do jej głównych zadań należy: pomoc w świadczeniu usług Poczty Polskiej, propagowanie, za pośrednictwem własnych wydawnictw, historii Polski i harcerstwa, wymiana doświadczeń wydawniczych, poznawanie technik druku, kształtowanie poczucia estetyki, działalność filatelistyczna jak również dokumentowanie pracy.

Nasza „Poczta Harcerska 139, Kielce III, Białogon, ul. Pańska 1 A” obsługuje wszelkie uroczystości i imprezy rocznicowe oraz okazjonalne. Posiada własne wydawnictwa kart pocztowych, kopert, stempli i frankatur. Prowadzi upowszechnianie walorów filatelistycznych wśród dzieci i młodzieży. Z jej inicjatywy zorganizowano wiele wystaw i pokazów filatelistycznych, m.in.: z okazji 80 Rocznicy Urodzin Jana Pawła II, 50 Rocznicy Powstania NATO, Międzynarodowego Dnia Skautingu, Rocznicy Wyzwolenia Kielc i Warszawy, Rocznicy Odzyskania Niepodległości itp. W 2003 roku Dom Harcerza został uhonorowany Srebrną Odznaką za Zasługi dla Polskiego Związku Filatelistycznego.

Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Świadectwo rejestracji poczty
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Znaczek na 35 lecie DH
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Srebrna Odznaka za Zasługi dla PZF
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Dyplom
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
List Naczelnika ZHP
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Dyplom
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
List gratulacyjny


Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś interesującego, gdzie potrzebne jest utrwalenie śladu działania obecna jest Poczta Harcerska.

Kliknij by powiększyć w nowym oknie przegladarki
Na zdjęciu powyżej Naczelnik Poczty Harcerskiej 139:
hm. Sylwester Padjas.



Własne wydawnictwa kart pocztowych i kopert

Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie