ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

SZCZEP
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KIELCACH - BIAŁOGONIE

HUFIEC ZHP KIELCE


RADA SZCZEPU:

hm Iwona Pióro - Komendantka Szczepu
pwd Dorota Stępień - Z-ca Komendanta Szczepu
pwd Ewa Pabian - Z-ca Komendanta Szczepu
pwd Ilona Szymańska - Drużynowa 79 Kieleckiej Drużyny Starszoharcerskiej
pwd Elżbieta Lajs - Drużynowa 79 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej
hm Stanisław Kruk - Drużynowy 77 Kieleckiej Drużyny HarcerskiejSKŁAD SZCZEPU:

- Gromada Zuchowa “Białogońskie Duszki” - drużynowa hm Iwona Pióro
- 79 Kielecka Drużyna Starszoharcerska - drużynowa pwd Ilona Szymańska
- 79 Kielecka Drużyna Harcerska - drużynowa pwd Elżbieta Lajs
- 77 Kielecka Drużyna Harcerska (wielopoziomowa) - drużynowy hm Stanisław Kruk
- Krąg Instruktorski - Przewodniczący hm Stanisław Kruk
- Poczta Harcerska 139 - Komendant Poczty hm Sylwester Padjas


GROMADY ZUCHOWE - GALERIA

Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
1
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
2
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
3
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
4
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
5
Klikij zdjęcie by zobacyć powiększenie
6


SKŁAD KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO:

hm Stanisław Kruk Na próbie:
hm Stanisław Kruk
hm Kazimierz Knapik
hm Maria Kruk
hm Karol Fijałkowski
hm Wojciech Matynia
hm Iwona Pióro
hm Aleksander Maderak
phm Arkadiusz Szostak
phm Jan Tokarz
pwd Dorota Stępień
phm Krzysztof Kruk
pwd Artur Kruk
pwd Marek Furmańczyk
pwd Przemysław Kruk
pwd Ewa Pabian
pwd Grzegorz Pecel
pwd Gracjana Fijałkowska
pwd Karol Domagała
pwd Ilona Szymańska
pwd Tomasz Siemiński
- Robert Sitarski


SKŁAD KOMISJI KSZTAŁCENIA I STOPNI

hm Stanisław Kruk
hm Kazimierz Knapik
phm Arkadiusz Szostak


*Szczep w swojej działalności nawiązuje do tradycji sprzed II Wojny Światowej kiedy to powstały pierwsze drużyny w Białogonie. Organizuje wiele imprez patriotycznych, kulturalnych i turystycznych. W ramach Harcerskiej Akcji Letniej prowadzi obozy stacjonarne, wędrowne i kolonie zuchowe.

Poczet Sztandarowy - kliknij by powiększyć w nowym oknie przegladarki
*Posiada sztandar ufundowany przez społeczeństwo i zakłady pracy dzielnicy Białogon w 1969 roku, wręczony 17 maja 1969 roku na białogońskich błoniach w czasie uroczystości oddania do użytku Domu Harcerza. Aktu wręczenia dokonał pan TADEUSZ WALIS-WALISIAK - przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Domu Harcerza w obecności Naczelnika ZHP hm WIKTORA KINECKIEGO. Przez trzydzieści lat zuchy, harcerze i instruktorzy uczestniczą we wszystkich uroczystych poczynaniach wraz ze sztandarem. W roku 25-lecia Domu Harcerza Komendant Hufca ZHP Kielce wydał zgodę na używanie sztandaru wraz z szarfą „DOM HARCERZA im. NATALII MACHAŁOWEJ”.

*Szczep jest właścicielem Domu Harcerza, który od 1969 do 1989 roku nosił nazwę: „Dom Harcerza Szczepu im. Stanisława Staszica”. Od 17 maja 1989 roku posiada imię Natalii Machałowej - pierwszej szczepowej i inicjatorki budowy Domu Harcerza.

Mimo, że Dom Harcerza jako nieruchomość, zgodnie z instrukcją gospodarczą ZHP, jest wpisany w księgi inwentarzowe Głównej Kwatery a poprzez pełnomocnictwa jest zarządzany jako nieruchomość przez Komendę Kieleckiej Chorągwi ZHP (obecnie od 1997 r. w bezpłatnym użyczeniu przez Kieleckie Centrum Kultury), to stanowi niepodważalną własność Szczepu im. Stanisława Staszica.

*Szczep jest właścicielem sprzętu obozowego na 80 osób. W praktyce znaczy to, że jest w stanie rozbić namioty w lesie i organizować obóz dla 80 osób z kadrą.

*Szczep jest właścicielem kuchni polowej, rok produkcji 1967. Obecne służy do uatrakcyjnienia imprez harcerskich i turystycznych. Kuchnia weteranka jest także „aktorką” występowała w filmie „CZARNE STOPY” oraz kilkakrotnie w różnych widowiskach.

Kuchnia polowa - kliknij by powiększyć w nowym oknie przegladarki


*Szczep od momentu powstania kolejno prowadzili:

- hm Natalia Machałowa ,
- hm Jan Żurowski
- phm Iwona Pióro
- phm Arkadiusz Szostak
- hm Iwona Pióro.