Wójcicka Jadwiga

WOJCICKA JADWIGA


(1909 – 1984)

Urodziła się 14 lipca 1909 r. w Kielcach. Była córką Władysława i Anieli z Włosińskich.

Ukończyła Gimnazjum i Liceum im. Błogosławionej Kingi w Kielcach. Od 1926 r. należała do l Żeńskiej Drużyny im. Emilii Plater. Od 4 do 10 lipca 1931 r. uczestniczyła w Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze. W lecie 1939 r. brała udział w tzw. „obozie służby" zorganizowanym przez Komendę Chorągwi Harcerek w Kielcach w ramach Pogotowia Harcerek na terenach graniczących z III Rzeszą. W 1946 r. ukończyła kurs podharcmistrzowski w Kościelisku koło Zakopanego. Prowadziła świetlicę harcerską przy ulicy Koziej w Kielcach.

Po 1956r. jako podharcmistrzyni włączyła się do pracy w hufcu Kielce-miasto. Pełniła funkcję drużynowej drużyny o specjalności sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 6. W 1958 r. kierowała w hufcu referatem drużyn młodszych. Uczestniczyła w akcjach obozowych hufca - w 1958 r. w Bocheńcu, w 1959 r. w Mostkach, a w 1960 r. w Baranowskiej Górze. W ramach zgrupowania pełniła funkcję komendantki obozu, a jednocześnie nadzorowała pracę służb kwatermistrzowskich.

Rozkazem Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L.2/82 z dnia 10.04.1982 roku została mianowana do stopnia harcmistrza. Decyzją Kapituły przyznano jej Dyplom Honorowy nr 183 i odznaka Pamiątkową z okazji 70- lecia harcerstwa na kielecczyźnie (rozkaz komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L.1/83 z 15.02.1983r.)

Zmarła 30 czerwcu 1984 r. w Kielcach. Została pochowana na Cmentarzu Nowym.

.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony