Ryszard Miazga

Ryszard Miazga


(1934 –2000)

Urodził się 29 marca 1934, zmarł 18 kwietnia 2000r. Dh Ryszard Miazga był instruktorem Ośrodka Pracy Drużyn „Herby” w hufcu Kielce-miasto. Uczestniczył w wielu obozach organizowanych przez Ośrodek, w obozach kieleckiego hufca jako instruktor, kwatermistrz, komendant Stanicy NAL"

Wielu z nas dobrze znało dh Ryszarda, ale jak to zwykle bywa pamięć jest zawodna a wszelkie„ zawirowania historyczne, przeprowadzki i reorganizacje” powodują niepowetowane straty w dokumentach. Znających temat zapraszamy do uzupełnienie materiału o dh Ryszardzie a także innych instruktorach kieleckiego środowiska harcerskiego - email: dhkielce@dhkielce.zhp.pl lub nietylkoja@onet.eu


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony