Kurcman Stanisław

Kurcman Stanisław


(1945 – 2005)

Urodził się 29 października 1945 r. w Hrubieszowie. Był synem Józefa i Ksawery z domu Gromkiewicz.

Do ZHP wstąpił w 1957 r. w Hrubieszowie. W latach 1959-1960 był drużynowym drużyny zuchowej. W latach 1960-1968 działał w hufcu Radom-miasto. Kolejno pełnił funkcję przybocznego 43 Radomskiej Drużyny Harcerskiej, a w latach 1962-1964 drużynowego 40 RDH. Od maja do października 1964 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta Ośrodka Harcerskiego „Starówka” w Radomiu.

W latach 1963-1964 pracował w Państwowym Domu Dziecka nr 3 w Radomiu jako wychowawca i instruktor ZHP. l października 1966 r. podjął pracę etatową w Komendzie Hufca Radom-miasto jako sekretarz hufca oraz namiestnik zuchowy. Jego dokonania w radomskim hufcu spowodowały, że l marca 1968 r. został przeniesiony do pracy w Komendzie Chorągwi ZHP w Kielcach, w której kierował Inspektoratem Techniki i Specjalności. Miał duże osiągnięcia w pracy drużyn specjalnościowych chorągwi i propagowaniu tej problematyki wśród młodzieży starszej.

Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP rozkazem L. 5/68 z 25 XI 1968 r. przyznał mu stopień harcmistrza. Organizował Manewry Techniczno-Obronne na szczeblu chorągwi. Był szefem sztabu I, II, III i IV Manewrów w Chorągwi Kieleckiej. W lipcu 1972 r. był współorganizatorem II Centralnych Manewrów Techniczno-Obronnych, które odbyły się w Spale. Był na nich komendantem obozu Chorągwi Kieleckiej.

Uczestniczył również w innych przedsięwzięciach podejmowanych przez ZHP zarówno w skali ogólnopolskiej jak i chorągwianej. Brał udział w Operacji „Frombork 1001” realizowanej z okazji przypadającej w 1973 r. pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Za udział w tej kampanii otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Fromborka. Należał do współorganizatorów Centralnego Rajdu Kopernikańskiego ZHP.

Włączył się również do organizacji akcji Chorągwi „Ciekoty” , związanej z propagowaniem twórczości Stefana Żeromskiego. Był członkiem sztabu tej akcji, a w 1974 r. komendantem zgrupowania obozów w Ciekotach.

Podczas pracy w ZHP ukończył studia w WSP im. J. Kochanowskiego, uzyskując tytuł magistra pedagogiki w zakresie pracy kulturalno-oświatowej. W latach 1976-1981 pełnił funkcję przewodniczącego Chorągwianej Komisji Rewizyjnej w Kielcach 22 lipca 1979 r. naczelnik ZHP mianował go harcmistrzem Polski Ludowej. Od 1981 r. przez 13 lat należał do grona członków Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, którą jako sekretarz praktycznie kierował.

W pracy zawodowej zajmował odpowiedzialne stanowiska. Po odejściu z Komendy Chorągwi, w latach 1975-1979 pełnił funkcję dyrektora Biura Turystyki Młodzieżowej „Juwentur” w Kielcach. W latach 1979-1988 pracował w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Kielcach na stanowisku zastępcy kierownika wydziału, a od 1988 r. do 1990 r. pełnił funkcję dyrektora największej ówczesnej placówki kulturalnej na Ziemi Kieleckiej - Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. W okresie od 1990 r. do 1992 r. pełnił stanowisko dyrektora Zakładu Budowlanego i Produkcji Pamiątek przy Towarzystwie Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego. Przez następne dwa lata pracował jako organizator turystyki krajowej i zagranicznej w kieleckiej Agencji Turystycznej J&B.

W 1999 r. podjął pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, gdzie pełnił funkcję kierownika Wydziału Rynku Pracy. W rozwiązywaniu trudnych problemów braku pracy osiągnął duże umiejętności o czym świadczy to, że był systematycznie zapraszany przez władze centralne do szkolenia pracowników Urzędów Pracy z innych województw.

Swoje artykuły publikował na łamach harcerskich periodyków „Harcerstwo” i „Motywy” , a także kieleckich dzienników „Słowo Ludu” i „Echo Dnia” . Zamieszczał je również w materiałach z sesji historycznych organizowanych przez Komendę Chorągwi im. S. Żeromskiego w Kielcach.

Odznaczony był złotym i srebrnym krzyżami „Za Zasługi dla ZHP” , odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny” i srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” . Wyróżniany był również odznaczeniami organizacji społecznych, z którymi współdziałał: złotą odznaką "Zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju” , złotą odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, odznaką „Przyjaciel Dziecka” , odznaką „Zasłużony Działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci” .

Zmarł 4 stycznia 2005r. w Kielcach. Pozostawił żonę Jadwigę -nauczycielkę, harcmistrzynię oraz dzieci - Dariusza Michała - absolwenta Politechniki Świętokrzyskiej i Katarzynę Marię - lekarza medycyny.

Został pochowany na Cmentarzy Komunalnym w Kielcach-Cedzynie.

Andrzej Rembalski


tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Uwagi do tekstu:

W biografii Stanisława Kurcmana napisane jest,że II Centralne Manewry Techniczno Obronne odbyły się w Spale. To nieprawda II CMTO odbyły się w Krośnie Odrzańskim w miesiącu lipcu 1970 roku.
Pozdrowienia.

Waldemar Rutkowski


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony