Walocha Jerzy

Krzyż harcerski


(1920 – 1944)

Urodził się 5 lipca 1920 r. Był synem Romana i Józefy.

Należał do 12 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego w szkole powszechnej na Baranówku, a następnie do l Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Dionizego Czachowskiego przy Gimnazjum im. Jana Sniadeckiego. Pełnił funkcję zastępowego, miał harcerski stopień ćwika.

Od 1940 r. był żołnierzem ZWZ-AK. Walczył w Wydzielonym Oddziale Wojska Polskiego dowodzonym przez mjr Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”. Prowadził działalność konspiracyjną na terenie Bielin. Po niedoszłym zamachu na życie gestapowca Hansa Wittka zaplanowanym na 14 IV 1941 r., został razem z bratem Janem aresztowany na dzień przed akcją. Braci przewieziono na Cedzynę, skąd zbiegł. Ukrywał się, lecz nadal pracował w konspiracji. Miał stopień wojskowy plutonowego. W 1943 r. wstąpił do oddziału Armii Krajowej pod dowództwem „Barabasza”. Walczył pod pseudonimem „Jur”.

Poległ na Biesaku 8 lutego 1944 r. Spoczął na cmentarzu w Białogonie, a po ekshumacji został pochowany w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Jego nazwisko znajduje się na pamiątkowej tablicy w holu głównym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 26 przy ulicy Adolfa Dygasińskiego w kieleckiej dzielnicy Baranówek.

Włodzimierz Matwin

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony