Strójwąs Kazimierz Konstanty

Krzyż harcerski


(1929 – 1991)

Urodził się 23 lutego 1929 r. w Kielcach.

W latach 1937-1939 należał do gromady zuchów w szkole powszechnej na Barwinku w Kielcach. W 1939 r. wstąpił do 12 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. hetmana S. Czarnieckiego przy szkole powszechnej na Baranówku. W latach 1942-1945 należał do drużyny „Zawiszy” Szarych Szeregów, w której pełnił funkcje sekcyjnego. Wyróżniał się w zdobywaniu i magazynowaniu broni i amunicji. Współdziałał również z Grupami Szturmowymi. Brał udział w akcjach „małego sabotażu” i kolportowaniu pisma GS „Powstaniec". Odbył szkolenie w zakresie minerstwa, topografii i posługiwania się bronią. Nosił pseudonim „Gacek”. W okresie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu.

Po zakończeniu wojny w latach 1945-1947 należał do 12 KDH, a następnie od 1934 r. jako uczeń gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Kielcach do l KDH im. D. Czachowskiego. W lipcu i sierpniu 1945 r. brał udział w Centralnej Akcji Szkoleniowej w Ossowcu koło Warszawy i ukończył kurs drużynowych. W 1946 r. został Harcerzem Orlim. W tym samym roku brał udział w obozie w Bocheńcu nad Wierną Rzeką, a w latach 1947-1949 w obozach Chorągwi Kieleckiej Harcerzy w Międzygórzu, Olecku i Bąkowie koło Kluczborka. Uczestniczył w Zlocie Harcerstwa Śląskiego w 1945 r. w Katowicach oraz w Zlocie Młodzieży Polskiej „Trzymamy Straż nad Odrą” w 1946 r. w Szczecinie.

Po zdaniu matury studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku technologia drewna. Ukończył ją z tytułem magistra inżyniera. W latach 1953-1955 pracował w Pruszkowskich Zakładach Materiałów Biurowych. Następnie w okresie 1955-57 w Biurze Konstrukcyjnym jako starszy konstruktor. Od 1957 r. był kierownikiem działu w Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Drzewnego w Warszawie.

W czerwcu 1980 r. włączył się do pracy Kręgu Instruktorskiego „Łysica-Skały” w Warszawie. Uczestniczył w dorocznych sejmikach instruktorskich w Sielpi.

Zmarł 14 stycznia 1991 r. w Warszawie.

Naczelnik ZHP pośmiertnie rozkazem L.5/95 z 20 lutego 1995 r. nadał mu Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” z Rozetą-Mieczami. Posiadał również Srebrny Krzyż Zasługi (1973) oraz Odznakę „Zasłużony dla Resortu Leśnictwa”.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony