Strzębalski Zbigniew

STRZĘBALSKI ZBIGNIEW


(1921 – 1991)

Urodził się 6 stycznia 1921 r. w Kielcach.

Jako uczeń szkoły powszechnej wstąpił do gromady zuchów. W roku szkolnym 1939/1940 ukończył w Kielcach Gimnazjum Kupieckie, gdzie należał do drużyny harcerskiej. W 1939 r. jako Harcerz Orli uczestniczył w Pogotowiu Wojennym Harcerzy.

Interesował się sportem. Uprawiał piłkę nożną, lekkoatletykę i tenis stołowy. W gimnazjum był współzałożycielem koła sportowego „Merkury”. Podejmował próby dziennikarstwa sportowego. Publikował notatki dotyczące wydarzeń sportowych w kieleckiej prasie oraz w znanych wówczas pismach: „Sport Szkolny”, „Nowy Sportowiec” i „Ekspress Ilustrowany”.

Po zakończeniu II wojny światowej włączył się do tworzenia na terenie Kielc struktur sportowych i społecznych. Szczególnie interesował się piłką nożną. Pisał do „Gazety Kieleckiej” pod pseudonimem „Zbigniew Berdysz”. Był inicjatorem utworzenia w Kielcach okręgowych związków sportowych. Pracował kolejno w Zarządzie Miasta w Kielcach i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Pełnił również funkcję sekretarza klubu sportowego „Start Lechia”. W 1958 r. podjął działalność w Okręgowym Związku Piłki Nożnej, w którym inicjował wiele akcji, zwłaszcza dla młodzieży. Od lutego 1945 r. współredagował „Gazetę Kielecką”, która zmieniała tytuł na „Dziennik Kielecki" a następnie na „Dziennik Powszechny”. Przez długie lata współpracował z dziennikiem „Echo Dnia”.

Po 1980 r. włączył się do pracy w Kręgu Instruktorskim „Łysica" w Kielcach skupiającym najbardziej doświadczonych instruktorów harcerskich. Brał udział w pracach Komisji Historycznej Hufca Kielce-miasto i Chorągwi Kieleckiej. Był autorem opracowania na temat wkładu ZHP w rozwój ruchu sportowego na Kielecczyźnie, opublikowanego w materiałach sesji historycznej, która odbyła się w 1982 r. w Sielpi. Na łamach kieleckich dzienników „Echo Dnia” i „Gazeta Kielecka” zamieszczał artykuły ukazujące działalność drużyn harcerskich w dziedzinie sportu i kultury fizycznej.

Aktywnie uczestniczył w zbiórkach Kręgu „Łysica" i dorocznych sejmikach, organizowanych w Harcerskim Ośrodku w Sielpi.

Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego rozkazem L. 7/87 z l października 1987 r. mianował go harcmistrzem.

Był bibliofilem i kolekcjonerem. Jego zbiory wzbogaciły kieleckie muzea i biblioteki.

Był uhonorowany Złotą Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej, Złotą Odznaką OZPN, Medalem 50-lecia PZPN, Medalem Olimpijskim PZPN.

Zmarł 7 VIII 1991 r. w Kielcach. Został pochowany na Cmentarzu Starym.

Od 1992 r. działacze Okręgowego Związku Piłki Nożnej i dziennikarze działu sportowego nieistniejącej już „Gazety Kieleckiej” organizowali w Kielcach co roku memoriał im. Zbigniewa Strzębalskiego, w którym uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z terenu miasta i okolicznych miejscowości.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony