Podsiadły Kazimierz Karol

PODSIADŁY KAZIMIERZ KAROL


(1926 – 2010)

Urodził się 4 II 1926 r. w Kielcach. Był synem Jana i Marii z domu Lagner.

l października 1937 r. wstąpił do 12 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej. Uzyskał w niej w 1938 r. stopień młodzika. We wrześniu 1939 r. uczestniczył w Harcerskim Pogotowiu Wojennym w Kielcach jako łącznik. Nosił pseudonim „Gruby”. W III 1940 r. wstąpił do konspiracyjnej drużyny harcerzy w Kielcach na Baranówku, której drużynowym był Jan Walocha, zaś później Zygmunt Kwas pseudonim „Kościelny”. Wykonywał zadania małego sabotażu, był łącznikiem i obserwatorem. Zaangażowany został jako łącznik z Placówką ZWZ „Owad”, którego dowódcą był ppor. „Baltazar”. 10 VII 1942 r. w czasie łapanki niemieckiej w Kielcach został zatrzymany i wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec do miejscowości Kassel. Od 1945r. pełnił funkcję drużynowego 30 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Kassel w Niemczech. W tym czasie miał stopień ćwika.

Do Kielc powrócił w 1946 r. W latach 1984-1992 pełnił funkcję członka Rady Hufca Świętokrzyskiego w Kielcach. Od 1987 r. rozpoczął swoją działalność w Kręgu „Łysica-Jodła”. Od 9 czerwca 1992 r. był członkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów Koło Zygmunta Kwasa. Od 5 V 1993 r. był członkiem Rady Kręgu „Łysica-Jodła”. Zdobył stopnie instruktorskie: drużynowego po próbie L. 14/46, podharcmistrza nadanego rozkazem L.6/87 z 1987 r. przez komendanta Hufca Świętokrzyskiego.

Był członkiem zwyczajnym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację od 12 kwietnia 1984 r. i Związków Zawodowych od 1946 r.

Za pracę otrzymał: Srebrny Krzyż Zasługi (1984), Odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny” (1983), Medal 40-lecia PRL (1985) Krzyż Armii Krajowej (1994).

Zmarł 10 maja 2010 r. Został pochowany na cmentarzu w Cedzynie.

Elżbieta Kubiec

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony