Niedzielski Zdzisław

NIEDZIELSKI ZDZISŁAW RYSZARD


(1941 – 2010 )

Urodził się 13 IX 1941 r. w Kielcach. Był synem Stanisława i Weroniki z domu Witeckiej. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr l w Kielcach, a następnie do Technikum Ekonomicznego im. O. Langego, które ukończył w 1963 r. Z powodzeniem występował w szkolnym teatrze. W 1984 r uzyskał tytuł magistra ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Służbę instruktorską rozpoczął jako uczeń szkoły średniej. Prowadził drużynę harcerską w Technikum Mechanicznym w Kielcach. W latach 1966 -1974 pracował w Komendzie Chorągwi ZHP w Kielcach na stanowisku rewidenta. Prowadził szkolenia i kursy dla instruktorów z zakresu księgowości, kwatermistrzostwa, gospodarowania środkami finansowymi w jednostkach harcerskich.

Rozkazem komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 4/70 z 15 VI1970 r. został mianowany harcmistrzem. Aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu i realizacji zadań programowych i organizacyjnych podejmowanych przez Komendę Chorągwi. Brał udział w zlotach i obozach Chorągwi, manewrach techniczno-obronnych, turniejach. W latach 1982-1989 był starszym rewidentem w Głównej Kwaterze ZHP.

Poza praca zawodową w ZHP zatrudniony był w latach 1965-1966 w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „Transbud” w Kielcach. W latach 1974-1978 był głównym księgowym w Zarządzie Wojewódzkim ZSMP, a następnie do 1982 r w Wojewódzkim Biurze Turystyki Młodzieżowej „Juventur” w Kielcach. W latach 1989-1990 prowadził księgowość w Oddziale Wojewódzkim Przedsiębiorstwa Wielobranżowego. Do 2009 r był wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, następnie Akademii Świętokrzyskiej oraz Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiadał uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych. W latach 1983-1986 był ławnikiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach.

Za pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał następujące odznaczenia i wyróżnienia: Brązowy (1976), Srebrny (1983) Złoty (1988) Krzyż Zasługi, Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (1989), Srebrną Odznakę Za Zasługi dla finansów PRL (1986), Brązowe (1974), Srebrne (1979) Odznaczenie im. Janka Krasickiego oraz Odznakę Za Zasługi dla Kielecczyzny (l984).

Zmarł 28 maja 2010 r. w Kielcach. Pozostawił żonę Alicję, dzieci -Marka i Annę. Został pochowany na Cmantarzu Parafialnym w Kostomłotach. W pogrzebie uczestniczyło liczne grono instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. W ich imieniu żegnał go senator RP, przewodniczący ZHP, profesor, harcmistrz Adam Massalski.

Anna Kateusz

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony