Musiał Ryszard

Musiał Ryszard


(1927 – 1999 )

Urodził się 30 listopada 1927 r. w Kielcach. Był synem Franciszka i Stefanii z Młynarczyków. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Stanisława Staszica w Kielcach. Od 1937 r. należał do 3 KDH im. T. Kościuszki w tej szkole. W 1939 r. ze swoją drużyną uczestniczył w Pogotowiu Wojennym. Roznosił karty mobilizacyjne, kolportował ulotki o piątej kolumnie.

Podczas okupacji ukończył szkołę powszechną i rozpoczął pracę u ojca w warsztacie naprawy wag. Następnie rozpoczął naukę w szkole zawodowej. W 1939 r. wstąpił do Szarych Szeregów. Przyrzeczenie złożył na ręce komendanta konspiracyjnej Chorągwi Harcerzy Ula „Skała” - Edwarda Wołoszyna. Otrzymywał zadania wywiadowcze i kolportował prasę oraz druki ulotne. Od VI 1944 r. należał do AK, gdzie spełniał funkcję łącznika. Odbył szkolenie w posługiwaniu się bronią i materiałami wybuchowymi.

Po zakończeniu wojny włączył do pracy 3 KDH. Ukończył kurs, po którym 15 XII 1946 r. został mianowany drużynowym 15 KDH. 25 IX 1948 r. ponownie został drużynowym 3 KDH. 19 stycznia 1947 r. otrzymał stopień drużynowy po próbie. Po reaktywowaniu przez Komendę Chorągwi ZHP w Kielcach w 1980 r. Kręgu Instruktorskiego „Łysica" został członkiem Kręgu „Łysica-Jodła” w Hufcu Kielce-miasto.

Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP rozkazem L.5/83 z 12 grudnia 1983 r. mianował go harcmistrzem. Uczestniczył w dorocznych Sejmikach Instruktorskich tych Kręgów w Sielpi. Od 1992 r. należał do Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Kielcach, w którym został mianowany chorążym.

Naczelnik ZHP przyznał mu rozkazem L.7/86 z l lipca 1986 r. Krzyż „Za Zasługi dla ZHP" z Rozetą-Mieczami. Otrzymał ponadto: Medal Wojska Polskiego i Krzyż Armii Krajowej przyznane w 1988 r. przez emigracyjny rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Posiadał również Odznakę 4 Pułku Piechoty Legionów AK.

Do zbiorów archiwalnych Chorągwi Kieleckiej ZHP im. Stefana Żeromskiego przekazał napisaną l kwietnia 1981 r. notatkę „Historia założenia 15 Kieleckiej Drużyny Harcerzy”.

Zmarł w Kielcach 18 VI 1999 r. Został pochowany na Cmentarzu Starym.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony