Stolarczyk Marian

STOLARCZYK MARIAN


(1914 – 1982 )

Urodził się w Kielcach13.08.1914 r.

W 1933 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie.

Należał do 5 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. ks. J. Poniatowskiego. Po zdaniu matury działał w Kole Przyjaciół Harcerstwa przy Drużynie Harcerzy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kielcach. W 1937 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie.

Po klęsce wrześniowej w 1939 r. włączył się do konspiracji wojskowej w Służbie Zwycięstwu Polski. Od października 1939 r. do grudnia 1942 r. po zaprzysiężeniu działał w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W styczniu 1943 r. komendant Szarych Szeregów w Kielcach Józef Dobski pseud. „Maryśka” powołał go na członka konspiracyjnej Komendy Chorągwi - Ula „Skała”. Pełnił funkcję kierownika pomocy i zaopatrzenia w „Ulu”. Otrzymał pseudonim „Ryszard Spytek”.

W styczniu 1945 r. po wyzwoleniu Kielc i odzyskaniu przez Polskę ziem położonych nad Odrą i Nysą Łużycką pojechał na Dolny Śląsk. W połowie maja 1945 r. przybył do Jeleniej Góry i podjął pracę nad odbudową tego miasta, wspólnie z przesiedleńcami z Kielc i Krakowa. Kierował grupą harcerzy.

Był jednym z organizatorów Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy. Wraz z hm J. Dobskim doprowadził do rejestracji ZHP na Dolnym Śląsku. 26 lipca 1945 r. na murach Jeleniej Góry zostały rozwieszone plakaty in-formujące społeczeństwo o rozpoczęciu przez ZHP normalnej pracy i rejestracji harcerek i harcerzy przebywających w Jeleniej Górze. Ustalono terminy i miejsce rejestracji w Domu Harcerza przy ulicy Długiej.

Był również inicjatorem założenia w Jeleniej Górze oddziału Ligi Morskiej, której został prezesem. Następnie przeniósł się do Krakowa gdzie aktywnie działał w Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich, Towarzystwie Łączności z Polonią „Polonia” i Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym.

Za swą działalność był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973), Złotą Odznaką Ligi Morskiej, Odznaką Za Zasługi dla województwa krakowskiego, Złotą Odznaką Za Pracę Społeczną dla miasta Krakowa oraz odznakami honorowymi spółdzielczości pracy i resortu chemicznego. Od 1980 r. był członkiem Kręgu Instruktorskiego „Łysica” przy Komendzie Chorągwi ZHP im. S. Żeromskiego w Kielcach. W 70-lecie harcerstwa na Kielecczyźnie został wyróżniony odznaką „Za Zasługi dla Harcerstwa Kielecczyzny”.

Zmarł w Krakowie l września 1982 r.

Józef Dobski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony