Siwek Czesław Wincenty

SIWEK CZESŁAW WINCENTY


(1909 – 1980 )

Urodził się 19 lipca 1909 r. w Kielcach jako piąte dziecko Karola i Zofii z Bonarskich. W 1916 r. rozpoczął naukę w szkole powszechnej tzw. „kolejowej”, która ukończył w 1923 r.

l lutego 1921 r. wstąpił do 9 Kieleckiej Drużyny Harcerzy. Przyrzeczenie harcerskie złożył 11 czerwca 1921 r. 15 czerwca 1922 t. został przeniesiony do 12 KDH im. S. Staszica, w której pełnił funkcję zastępowego, l lutego 1923 r. przeszedł do 7 KDH, gdzie również byt zastępowym. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1923 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum im. M. Reja w Kielcach. 9 marca 1924 r. przeniósł się do 6 KDH, gdzie był zastępowym. Od 21 września 1924 r. tj. od chwili połączenia drużyn harcerskich działających w tym gimnazjum w 6 KDH został w niej przybocznym. W październiku 1924 r. zmieniła ona numer na 2 KDH im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Początkowo był jej przy-bocznym, a następnie drużynowym. Uczestniczył w dniach od 31 V do l VI 1925 r. w Zlocie Kieleckiej Chorągwi Harcerzy na Babiej Górze. Funkcję drużynowego 2 KDH pełnił do października 1926 r. po czym został oddelegowany do służby harcerskiej w Kieleckiej Chorągwi Harcerzy.

Po ukończeniu szkoły w 1928 r. rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej. W 1933 r. ukończył ją z dyplomem inżyniera. Pierwsza pracę zawodową podjął przy budowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kielcach.

W 1937 r. zawarł związek małżeński z Narcyza Leszczyńską. Z małżeństwa tego urodziło się czworo dzieci.

Po wybuchu wojny włączył się do działalności konspiracyjnej. W latach 1939-1945 prowadził własne przedsiębiorstwo budowlane, które stało się ostoją dla kielczan należących do ruchu oporu. 20 VI 1944 r. został aresztowany przez gestapo.

Po zakończeniu wojny pracował kolejno w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Kielcach, a następnie do czasu przejścia na emeryturę w 1976 r. w Przedsiębiorstwie Robót Rolniczych. W tym czasie sprawował opiekę nad drużyną harcerską w szkole im. Królowej Jadwigi, współpracując z uczącą w niej znaną kielecką działaczką harcerską Eugenią Praussową.

Zmarł tragicznie 12 kwietnia 1980 r. Został pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Janusz Siwek

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony