Minasiewicz Jerzy Radomir

MINASIEWICZ JERZY RADOMIR


(1928 – 1992 )

Urodził się 11 czerwca 1928 r.

W latach 1938—1939 był zuchem w Szkole Ćwiczeń Liceum Pedagogicznego, której drużynowym był znany instruktor zuchowy Tadeusz Król.

W lutym 1943 r. wstąpił do Szarych Szeregów w Kielcach. Należał do 4 Drużyny Zawiszy i BS, której drużynowym był Zbigniew Jakobsche - pseudonim „Litawor”. Od VIII do XII 1944 r. jako drużynowy posiadający stopień ćwika, prowadził drużynę Zawiszy. Uczestniczył w akcji „N”, małym sabotażu i służbie wywiadowczej. Był jednym z 3 członków Szarych Szeregów, którzy malowali kotwicę - symbol Polski Walczącej na dzwonnicy kieleckiej katedry. Brał udział w akcji „Burza” w plutonie łączników Sztabu Okręgu AK. W czasie wojny nosił pseudonim „Dziadek”.

Po zakończeniu wojny, do czerwca!946 r. był drużynowym 5 Kieleckiej Drużyny Harcerzy, a następnie do czerwca 1948 r. prowadził Harcerską Drużynę Lotniczą w Bielsku-Białej. Zamieszkał w Warszawie, gdzie był współzałożycielem Kręgu Instruktorskiego „Łysica-Skała”, skupiającego harcerzy wywodzących się z Kieleckich Chorągwi Harcerek i Harcerzy. Działał w nim od 1980 r. do śmierci.

O

d 1986 r. pracował jako specjalista w Dyrekcji Generalnej Polskich Kolei Państwowych. Działał w Polskim Towarzystwie Turystyczno -Krajoznawczym. Pełnił funkcję honorowego prezesa koła nr 93 w Warszawie. Był prezesem Staromiejskiego Klubu PTTK oraz członkiem Zarządu Stołecznego tej organizacji w Warszawie. Organizował wiele rajdów, złazów i wycieczek krajoznawczych. Był uczestnikiem założycielskiego Zjazdu Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Odznaczony został Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem oraz Złotą Honorową Odznaką PTTK. Posiadał stopień harcmistrza przyznany 12 XII 1983 r. rozkazem komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP im. S. Żeromskiego. Naczelnik ZHP rozkazem L. 12/86 przyznał mu Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” z Rozetą-Mieczami.

Zmarł w Warszawie 22 sierpnia 1992 r.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony