Piotrowska Krystyna

Piotrowska Krystyna


(1923 – 1999 )

Urodziła się 27 III 1923 r. w Kielcach. Była córka Edwarda i Agnieszki z Furmankiewiczów. Ukończyła kielecką Szkołę Ćwiczeń, a następnie szkołę średnią. Wyszła za mąż za Zbigniewa Piotrowskiego, mieli syna i trzy córki.

W 1937 r. wstąpiła do harcerstwa. Przyrzeczenie złożyła w lecie 1939 r. Przed wybuchem wojny pełniła funkcję zastępowej zastępu „Pędziwiatry” w drużynie harcerek w Białogonie.

W latach okupacji wstąpiła do oddziału partyzanckiego w IV pułku legionów AK, w którym pod pseudonimem „Marianek” pełniła służbę sanitarną w 4 kompanii. Jej dowódcą był Zygmunt Firlej pseud. „Kajtek”. Wraz z mężem brała udział w akcji „Burza” idąc na pomoc walczącej Warszawie w 1944 r. Uczestniczyła w bitwach pod Antoniowem, Pojsławicami i Zakrzewieni.

Należała do Kręgu Instruktorów Seniorów ZHP „Łysica-Jodła” w Kielcach. W latach 1988-1992 prowadziła kronikę tego Kręgu. Miała stopień instruktorski przewodnika. Należała również do Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz Koła IV p.p. Legionów Piechoty AK w Kielcach.

Zmarła 20 lutego 1999 r. Została pochowana na Cmentarzu Nowym w Kielcach.

Posiadała odznaczenia i wyróżnienia: Krzyż Partyzancki (1982), Medal Wojska Polskiego (1948), Krzyż Armii Krajowej (1985), Honorową Odznakę Żołnierza AK Korpusu „Jodła”(1981), Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” z Rozetą-Mieczami (Rozkaz Naczelnika ZHP L. 12/91 z 28 listopada 1991), Odznakę Pułkową (leg. Nr 300).

Elżbieta Kubiec

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony