Pawełkiewicz Krzysztof

PAWEŁKIEWICZ KRZYSZTOF


(1931 –2005 )

Urodził się 13 maja 1931 r. w Kielcach. Miał żonę Jadwigę z domu Radomską i trzech synów: Macieja, Sławomira, Krzysztofa. Ukończył Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Krakowie. W latach 1959-1970 pracował w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Morawicy, a następnie w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach. Po przejściu na emeryturę podjął pracę w niepełnym wymiarze etatu w szpitalu w Jędrzejowie.

l IX 1938 r. wstąpił do Drużyny Zuchowej „Skrzydlaci” przy Szkole Ćwiczeń w Kielcach. Przyrzeczenie harcerskie złożył l września 1945 r. i otrzymał krzyż harcerski. W l KDH w Kielcach pełnił funkcję zastępowego od 11 V 1945 r. do 2IX 1946 r. Był przybocznym drużyny „Zbójów” w okresie od 9 września 1946 r. do 28 września 1947 r. W sierpniu 1947 r. złożył zobowiązanie instruktorskie. 30 września 1947 r. został drużynowym 5 KDH w Kielcach. Od 1948 r. pełnił funkcję referenta w Wydziale Drużyn i był jednocześnie członkiem Komendy Chorągwi Harcerzy w Kielcach, l VIII 1947 r. otrzymał stopień Harcerza Rzeczypospolitej, stopień drużynowego po próbie - 16 VIII 1947 r., podharcmistrza rozkazem L. 14/92 i harcmistrza rozkazem Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L. 19/95 z 2 grudnia 1995 r.

Był uczestnikiem wielu kursów, obozów, zlotów. Od 29 grudnia 1945 r. do 7 stycznia 1946 r. uczestniczył w kursie zastępowych organizowanym przez Komendę Hufca Harcerzy w Kielcach. Od 11 do 16 kwietnia 1946 r. był uczestnikiem Zlotu Młodzieży „Trzymamy straż nad Odrą” w Szczecinie oraz 3-dniowego Zlotu Hufca Harcerzy w Cedzynie, także w 1946 r. W tym samym roku był uczestnikiem 26 dniowego obozu stałego pod namiotami organizowanego przez l KDH w Celinach oraz 18-dniowego kursu drużynowych w Baszowicach, zorganizowanego przez Komendę Chorągwi Harcerzy w Kielcach. W 1947 r. wziął udział w zimowisku w Zakopanem oraz obozie stałym w Międzygórzu w powiecie bystrzyckim - zorganizowanymi przez l KDH. W tym samym roku był uczestnikiem kursu podharcmistrzowskiego Komendy Chorągwi Harcerzy w Czarncy koło Włoszczowy. Komendantem kursu był hm. Kazimierz Pyzik. Wziął również udział w obozie wędrownym l KDH na trasie Kielce - Sandomierz. W 1948 r. wraz z l KDH wyjechał zimowisko do Rajczy koło Żywca. Na przełomie 1948/1949 r. uczestniczył w kursie drużynowych w Zakopanem zorganizowanym przez Komendę Chorągwi Harcerzy. Od l lipca do 31 sierpnia 1949 r. brał udział w Kursie Instruktorów Wychowania Fizycznego zorganizowanym przez Główny Urząd Kultury Fizycznej w 1960 r. na Polach Grunwaldu w 550 rocznicę bitwy, we wszystkich zlotach Chorągwi Kieleckiej im. S. Żeromskiego oraz III Centralnych Manewrach Techniczno-Obronnych w Spalę w 1972 r. W swoim mieszkaniu zgromadził bogate zbiory dotyczące dziejów harcerstwa z terenu Kielc, Chorągwi Kieleckiej i innych środowisk harcerskich w Polsce.

Za swą działalność posiadał następujące odznaczenia: Krzyż „Za Zasługi dla ZHP" (rozkaz L. 11/71 z 15 listopada 1971), Srebrne Odznaczenie Janka Krasickiego (1997), Odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny”, Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” z Rozetą-Mieczami (rozkaz Naczelnika ZHP L. 8/86 z 11 września 1986 r.). Posiadał również medal Wojska Polskiego przyznany przez Emigracyjny Rząd RP w Londynie.

Zmarł 9 I 2005 r. Został pochowany na Cmentarzu Nowym w Kielcach.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony