Rozalia Laszczyk

Rozalia Laszczyk


(1947 – 1995 )
Urodziła się 17 lutego 1947r. w miejscowości Słupiec, powiat Nowa Ruda, obecnie województwo dolnośląskie. Była córką Wacława i Marii z domu Stodulskiej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Wąchocku była uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, gdzie w 1965r. zdała maturę W latach 1965 – 1967 uczyła się w Studium Nauczycielskim w Radomiu na kierunku filologia polska. W 1968r. wyszła za mąż za Grzegorza Laszczyka. W latach 1978 – 1982 studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej Jana Kochanowskiego w Kielcach. 25 czerwca 1982r. uzyskała tytuł magistra z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Pracę zawodową rozpoczęła w 1967r. jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Majdowie, powiat Szydłowiec. W latach 1968 – 1976 zatrudniona była przez Wydział Oświaty PPRN w Starachowicach jako nauczycielka Szkoły Podstawowej w Chybicach, a następnie w Wielkiej Wsi w powiecie starachowickim. W latach 1976 – 1978 była nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 18 w Kielcach. Od 1979r. do 1995r. pracowała w Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach, w której była nauczycielką. W latach 1981 – 1983 pełniła funkcję wicedyrektora, a od 1992r. do 1995r. była dyrektorką. W 1993r. zdobyła I stopień specjalizacji w zakresie nauczania języka polskiego. Poza pracą zawodową była aktywną instruktorką ZHP, należała do NSZZ „Solidarność”. Prowadziła drużyny harcerskie w Chybicach i Wielkiej Wsi, w ówczesnym Hufcu ZHP Starachowice – powiat. Od 1979r. związana była ze szczepem drużyn harcerskich im. Stanisława Staszica działającym przy Domu Harcerza im. Natalii Machałowej. Uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach oraz obozach tego szczepu. Mimo ciężkiej choroby do końca życia pracowała zawodowo, pełniła również funkcję Przewodniczącej Kręgu Instruktorskiego w Białogonie. Miała stopień instruktorski harcmistrzyni.

Za pracę zawodową i społeczną wyróżniona była między innymi Złotym Krzyżem Zasługi – 1991r. i Krzyżem Za Zasługi dla ZHP. Była również laureatką Nagrody I stopnia Prezydenta Miasta Kielce – 1995r.

Zmarła 18 października 1995r. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie. Na nagrobku widnieje napis Nina Laszczyk. Pod takim imieniem znana była w środowisku nauczycielskim i instruktorskim.

Źródło

Nota biograficzna na temat życia i działalności Rozalii Laszczyk przekazana autorce w styczniu 2010r. przez małżonka Grzegorza Laszczyka

Bibliografia

Pióro I., Harcmistrzyni Natalia Machałowa, Dom Harcerza, Kielce – Białogon 2004 Pabis M., Odeszli na wieczną wartę, Wydanie pierwsze, ZHP Hufiec im. Obrońców Westerplatte, Kielce 2000, s.151

Anna Kateusz
Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony