Lipska Eeugenia

Lipska Eugenia


(1899 –1995 )

Urodziła się w Kielcach w 1899 r. Nazwisko panieńskie Potocka.

Do harcerstwa wstąpiła w 1915 r. W 1916 r. została zastępową w 2 Drużynie Harcerek im. Królowej Jadwigi w Kielcach, a następnie przyboczną i drużynową. W latach 1915-1917 należała także do Tajnej Organizacji Młodzieżowej PET i Polskiej Organizacji Wojskowej.

W 1918 r. organizowała w Kielcach Pogotowie Wojenne. Harcerki pełniły dyżury na dworcu kolejowym oraz udzielały pomocy żołnierzom. W latach 1919-22 pełniła funkcję inspektorki ZHP Okręgu X B w Kielcach. Podczas ferii zimowych 1920/1921 zorganizowała dwa kursy dla zastępowych. Na przełomie III i IV 1921 r. uczestniczyła w pierwszej konferencji kierowniczek pracy harcerskiej w Krakowie. W lecie 1921 r. była oboźną na obozie instruktorskim w Niwkach Daleszyckich zorganizowanym dla harcerek okręgu kieleckiego V hufca warszawskiego, którego komendantką była Józefina Łapińska. Na podstawie uchwały Naczelnej Rady Harcerskiej Naczelnictwo ZHP wydało okólnik z 15 grudnia 1920 r. w którym jej nazwisko znalazło się na liście pierwszych mianowanych 60 podharcmistrzyń. W sierpniu 1921 r. ukończyła kurs instruktorski zorganizowany przez Główną Kwaterę Harcerek w Rydzynie pod Poznaniem. W latach 1922-1923 pełniła funkcję zastępczyni komendantki hufca w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz była instruktorką objazdową w tym hufcu. W latach 1924-1934 korzystała z urlopu w pracy instruktorskiej. W lipcu 1935 r. brała udział w jubileuszowym Zlocie XXV-lecia harcerstwa w Spalę. W 1938 r. została mianowana komendantką Hufca Harcerek w Chojnicach.

Do Kielc powróciła w 1941 r. i podjęła działalność konspiracyjną w ZWZ—AK oraz PCK. W 1946 r. była referentką zuchową w Komendzie Chorągwi Harcerek. W sierpniu 1946 r. była odpowiedzialna za kwatermistrzostwo na obozie Kieleckiej Chorągwi Harcerek nad jeziorem Łapalickim w Garczu na Kaszubach, który odbył się pod hasłem „Szukamy znaków polskości na Kaszubach”. W latach 1947—1948 była kierowniczką Wydziału Gospodarczego. Po zawieszeniu działalności ZHP przez ówczesne władze państwowe zrezygnowała z pracy. W 1957 r. włączyła się do działalności utworzonego Kręgu „Łysica”. Z uwagi na zły stan zdrowia zrezygnowała z pracy harcerskiej.

Otrzymała Krzyż Niepodległości, a w 1937 r. Odznakę XXV-lecia z okazji jubileuszu kieleckiego harcerstwa. Naczelnik ZHP rozkazem L.l/89z l stycznia 1989r. nadal jej Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”. Rozkazem L. 1/89 z 3 stycznia 1989 r Komendant Chorągwi Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego mianował ją harcmistrzynią.

Zmarła w Kielcach 5 III 1995 r. Została pochowana na Cmentarzu Starym.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony