Morąg - Prokop Anna

MORĄG-PROKOP ANNA


(1958 –1989 )

Urodziła się 9 lutego 1958 r. w Kielcach. Była córką Bogusława i Izabeli z domu Kucharskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w latach 1973-1977 była uczennicą I LO im. Stefana Żeromskiego.

Aktywnie działała w harcerstwie. Pełniła funkcję drużynowej w Błękitnym Szczepie Dzieci Gór, który kontynuował bogate tradycje 2 KDH im. gen. J. H. Dąbrowskiego. Była również przewodniczącą Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego ZHP w szkole. Uczestniczyła we wszystkich przedsięwzięciach programowych podejmowanych przez szczep i MKI, a zwłaszcza rajdach i obozach. Brała udział w 28 obozach i zimowiskach. Od 1978 r. była członkiem komendy na I Trasie Konkursowej Ogólnopolskich Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich - najstarszej w Polsce imprezy turystycznej ZHP. Była uczestniczką znanej harcerskiej operacji „Bieszczady 40”. Obozowała w stanicy Chorągwi Kieleckiej w Wołosatem. Przez kilka lat pełniła tam funkcję zastępczyni komendanta obozu do spraw programowych. Za działalność w tej operacji otrzymała odznakę „Zasłużony Bieszczadom”.

Rozkazem komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L. 1/87 z 18 I 1987 r. została mianowana harcmistrzynią. Po studiach, które odbyła w Politechnice Świętokrzyskiej pracowała jako nauczycielka w V Ogólnokształcącym Liceum im. ks. Piotra Ściegiennego. Z ramienia Rady Pedagogicznej była opiekunką 8 KDH - „Czarnej Ósemki”.

Była przewodniczką turystyczną po Górach Świętokrzyskich. Podczas pobytów na obozach w Bieszczadach zdobyła uprawnienia członka Straży Ochrony Przyrody. Miała również uprawnienia przodownika Górskiej Odznaki Turystycznej na Góry Świętokrzyskie.

Była żoną harcmistrza Piotra Prokopa.

Zmarła tragicznie 19 grudnia 1989 r. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Kielcach-Cedzynie.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony