Flażyńska Barbara

Krzyż harcerski


(1934 –1988 )

Urodziła się 24 września 1934 r. w Kielcach w znanej nauczycielskiej rodzinie Zwierzchowskich. Do 1938 r. rodzina mieszkała w Bobrzy, a następnie w Zalesiu koło Kielc. W 1953 r. ukończyła Liceum Pedagogiczne w Kielcach. Otrzymała nakaz pracy i została zatrudniona jako nauczycielka w szkole podstawowej w Czyżowie w powiecie buskim. W 1959 r. ukończyła Studium Nauczycielskie w Radomiu na Wydziale Wychowania Fizycznego. Podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 9 im. A. Dygasińskiego w Kielcach.

W tej szkole opiekowała się drużynami harcerskimi, które należały do wyróżniających się hufcu Kielce-miasto.

W latach sześćdziesiątych XX wieku brała udział wraz ze swoimi drużynami w obozach w ramach zgrupowań hufca kieleckiego w Bocheńcu i Berezowie. l września 1966 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkół Zawodowych nr l w Kielcach, a następnie po przebytym wylewie w 1978 r. po przejściu na rentę inwalidzką, jako wychowawczyni w internacie tej szkoły. Brała udział w pracach hufca ZHP Kielce-miasto.

Na II Konferencji 2 kwietnia 1967 r. została wybrana członkinią Rady Hufca, a na III Konferencji 23 lutego 1969 r. wybrano ją w skład Komisji Rewizyjnej Hufca. W 1967 r. pełniła funkcję zastępczyni kierownika referatu drużyn starszoharcerskich. W referacie tym pracowała również w następnych kadencjach.

Rozkazem komendanta Chorągwi ZHP im. S. Żeromskiego w Kielcach L.2/74 z 15 lutego 1974 r. została mianowana harcmistrzynią z ważnością od 10 października 1973 r. Poza działalnością harcerską uczestniczyła w pracy PTTK i organizacji sportowych.

Brała udział w imprezach turystyki kwalifikowanej, zwłaszcza górskiej i kajakowej. Posiadała uprawnienia sędziowskie Polskiego Związku Łuczniczego. Była wyróżniona Honorową Odznaką tego Związku. Należała również do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Za swoja działalność zawodową w 1973 r. otrzymała nagrodę Kuratora Okręgu Szkolnego a w 1978 r. - nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania.

Zmarła 6 października 1988 r. Została pochowana na Cmantarzu Parafialnym w Kielcach-Białogonie.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony