Osemlak Stanisław

Osemlak Stanisław


(1932 – 2009 )

Urodził się 20 sierpnia 1932 r. w Swiniarach w powiecie sandomierskim. Jego pradziadek po I wojnie światowej przybył z Rosji na Ziemię Sandomierską. Do dziś rodzina mieszka w Rosji, w republice Korni, w mieście Uchta. Był synem Władysława i Sabiny z domu Bisztyga. Szkołę podstawową ukończył w Łoniowie, a następnie uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Sandomierzu.

W liceum wstąpił do harcerstwa. Jego pierwszym drużynowym był harcmistrz Leon Sobieraj, późniejszy komendant hufca sandomierskiego, a następnie inspektor Wydziału Oświaty. Uczestniczył w biwakach i obozach harcerskich, które były organizowane przy współpracy jednostki wojskowej stacjonującej w Sandomierzu. 15 lipca 1960 r. został mianowany instruktorem harcerskim i otrzymał stopień przewodnika. Po ukończeniu liceum przez półtora miesiąca pracował w szkole podstawowej w Sichowie skąd otrzymał powołanie do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lotniczych w Zielonej Górze.

Po jej ukończeniu pracował w jednostce wojskowej w Sandomierzu. Tam włączył się do działalności ówczesnych organizacji młodzieżowych m.in. Kół Młodzieży Wojskowej. Następnie podjął pracę w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Sandomierzu początkowo jako instruktor kulturalno-oświatowy, a następnie na stanowisku technika dochodzeniowego. Został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach, gdzie pracował w wydziale kryminalistyki. W tym czasie uczestniczył w kursie filmowania i fotografii barwnej. Ukończył studia w Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Został mianowany naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Wojewódzkiej MO w Kielcach.

Przez 15 lat uczestniczył w pracach komendy Harcerskich Festiwali Kultury Młodzieży Szkolnej. Był autorem projektów plastycznych plakatów, znaczków, dyplomów festiwalowych. Uczestniczył w działalności szczepu harcerskiego przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach. Po 26 latach pracy w Milicji Obywatelskiej z powodu choroby kręgosłupa odszedł na rentę. Miał stopień podinspektora.

Był żonaty z Zofią - harcmistrzynią. Miał syna i córkę.

Był odznaczony Brązowym, Srebrnym i dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi. Posiadał także honorowe odznaki oraz medale okolicznościowe.

Zmarł w Kielcach l O maja 2009 r. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.

Zofia Osemlak

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony