Ziomek Barbara

Ziomek Barbara


(1937 – 1994 )

Urodziła się l lipca 1937 r. w Sitkówce koło Kielc. Z domu - Kumor.

W latach 1962-1968 była nauczycielką w Szkole Ćwiczeń przy Studium Nauczycielskim im. W. Spasowskiego w Kielcach, oraz drużynowa drużyny harcerskiej w tej szkole. Była magistrem filologii polskiej. W latach 1968-1977 pełniła funkcję komendantki szczepu przy SP nr 15, a w latach 1977-1981 - komendantki szczepu HSPS przy IV LO im. H. Sawickiej w Kielcach. Rozkazem Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 2 776 z 22 marca 1976 r. została mianowana harcmistrzynią. Od 1985 r. była opiekunką szczepu starszoharcerskiego przy IV LO. Niemal od początków trwania Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach,czynnie uczestniczyła w pracach Komitetu Organizacyjnego i Biura tej imprezy.

W 1979 r. została odznaczona przez Naczelnika ZHP Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP8222;.

Zmarła 13 stycznia 1994 r. Została pochowana na cmentarzu w Kielcach, na Białogonie.

Anna Kateusz

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony