Wołowiec Stefan

Wołowiec Stefan

(1930 – 2008 )
Urodził się 17 IX 1930 r. w Kielcach. Był synem Andrzeja i Marianny z domu Sowiar.

15 IV 1946 r. wstąpił do 8 KDH im. H. Sienkiewicza. W lipcu tego roku wraz z harcerzami ze swojej drużyny brał udział w obozie w Sławie Śląskiej i pełnił na nim funkcję zastępowego.

Posiadał średnie wykształcenie ogólnokształcące.

Po 1956 r. włączył się do pracy harcerskiej w hufcu Kielce-miasto. W 1957 r. uczestniczył w kursie drużynowych zorganizowanym przez Komendę Chorągwi Kieleckiej w Łodzi i kursach w Suchedniowie i Bliżynie, których organizatorem była Komenda Hufca Kielce-powiat. 15 IV 1957 r. złożył zobowiązanie instruktorskie i otrzymał stopień przewodnika. Był uczestnikiem kursu zorganizowanego przez GK ZHP w Rozalinie.

W końcu lat 50. XX wieku był zatrudniony w Komendzie Hufca Kielce-miasto jako instruktor. Był drużynowym 18 KDH przy Technikum Chemicznym w Kielcach. Drużyna miała specjalność radiotechniczną. Była wyposażona w sprzęt specjalnościowy, który otrzymała z Ligi Przyjaciół Żołnierza. Do atrakcji należało wówczas oglądanie przez harcerzy w czasie zbiórek pierwszych programów telewizyjnych emitowanych z Katowic, gdyż nie istniał jeszcze nadajnik na Świętym Krzyżu umożliwiający kielczanom oglądanie telewizji. Drużyna posiadała także własną radiostację SP7 ZHP.

18 czerwca 1959 r. został mianowany podharcmistrzem. W lipcu 1958 r. wraz z drużyną obozował w miejscowości Modrzewie. W następnym roku uczestniczył w akcji pod kryptonimem „Sprzysiężenie Świętokrzyskie”,której celem była aktywizacja turystyczna regionu. Razem z harcerzami 18 KDH przebywał w lipcu 1959 r. na obozie w Ratajach koło Wąchocka, gdzie zorganizowano jedną z baz noclegowych dla turystów.

Zawodowo był związany z PSS „Społem” - początkowo jako inwentaryzator, a następnie jako specjalista do zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W latach osiemdziesiątych XX wieku wstąpił do Kręgu Instruktorskiego „Łysica-Jodła” przy Hufcu ZHP im. Obrońców Westerplatte w Kielcach. Włączył się do organizacji kolejnych Festiwali Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Pełnił funkcje członka kadry obozów festiwalowych - oboźnego, zastępcy komendanta i komendanta. Był uczestnikiem dorocznych Złazów Kręgów Seniorów. W VI 1986 r. brał udział w ogólnopolskim Zlocie Seniorów ZHP w Warszawie, a w czerwcu 1994 r. w Sielpi. Odwiedził również Światowy Zlot ZHP w Zegrzu w VIII 1995 r.

Rozkazem L. 5/83 z 12 grudnia 1983 r. komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego mianował go harcmistrzem. Naczelnik ZHP rozkazem L. 10/87 z l października 1987 r. odznaczył go Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Od 1950 r. brał udział w życiu sportowym w miejscowości Wolica koło Kielc. Od 1992 r. był członkiem Kolegium Sędziów Piłki Nożnej. Należał również do Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.

Był żonaty z Janiną z domu Kubalską.

Zmarł 22 II 2008 r. Został pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Elżbieta Kubiec

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony