Maj Stefan

Maj Stefan


(1922 – 2012 )
Urodził się 21 listopada 1922 r. w Kielcach. Pochodził z rodziny robotniczej. Ukończył Szkołę Powszechną im. Stanisława Staszica w Kielcach, Liceum Ogólnokształcące, Centralną Szkołę Podoficerską Pożarnictwa w Warszawie i Oficerską Szkołę Pożarnictwa w Łodzi.

W styczniu 1934 r. wstąpił do 3 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki, a w lipcu tego roku złożył przyrzeczenie harcerskie. W 3 KDH pełnił funkcję zastępowego. W latach 1938-40 był członkiem 4 Kieleckiej Drużyny Harcerzy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach. W 1939 r. brał udział w Pogotowiu Wojennym Harcerzy. Jako członek drużyny pożarniczej pomagał w gaszeniu pożarów wywołanych w mieście przez niemieckie naloty.

W okresie okupacji był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1943 r. wstąpił do tajnej organizacji w Centralnej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Po powrocie do Kielc w październiku 1943 r. kontynuował działalność konspiracyjną w Straży Pożarnej. Współpracował ze znanym przedwojennym instruktorem harcerskim Stefanem Krzemińskim ps. „Ryszard”. Angażowali oni do udziału w szkoleniu technicznym starszą młodzież, która w ten sposób była chroniona przed wyjazdem na roboty do Niemiec. W czasie wojny udzielał schronienia członkom organizacji partyzanckich, którzy przygotowywali się do akcji dywersyjnych na terenie Kielc.

Po zakończeniu wojny, od 1945 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej. Współpracował w tym okresie z kieleckim Hufcem Harcerzy udzielając pomocy technicznej i sprzętowej. Od 1980 r. był członkiem Kręgu Instruktorskiego „Łysica—Jodła” skupiającego najstarszych, zasłużonych działaczy harcerskich. Brał udział w pracach Komisji Historycznej Kręgu. Był filatelistą, Gromadził zbiory związane z tematyką skautową i harcerską.

Posiadał następujące odznaczenia i wyróżnienia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), Złoty Krzyż Zasługi (1965), Srebrny Medal Za Odwagę (1956), Medal XXX-lecia PRL (1974), Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa" (1959), Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1972), Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1975), Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966), Odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny” (1969), Odznakę Żołnierzy Armii Krajowej, Odznakę Członka Honorowego Związku Straży Pożarnych (1983), Honorową Odznakę Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (1969). Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego rozkazem L.5/83 z 12 grudnia 1983 r. przyznał mu stopień harcmistrza.

Naczelnik ZHP rozkazem L. 12/90 z 3 października 1990 r. uhonorował go Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP" - z Rozetą-Mieczami za udział w walce w okresie okupacji.

Maj Stefan

Zmarł w Kielcach 21 czerwca 2012 r. Spoczął na Cmentarzu Nowym. Żegnali go licznie zgromadzeni przedstawiciele środowiska oficerów pożarnictwa i instruktorów ZHP.

Elżbieta Kubiec

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony