DUBIEL WŁODZIMIERZ JAN

DUBIEL WŁODZIMIERZ JAN


(1954 – 2004 )
Urodził się 24 kwietnia 1954 r. w Końskich. Był synem Pawła i Zofii z Cierpiców. Z zawodu był historykiem. W 1979 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, a w 1985 r. - Studium Wykorzystania Muzeów i Archiwów w Nauczaniu Historii w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie.W 1986 r. ukończył Podyplomowe Studium Kultury Fizycznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach.

W okresie studiów rozpoczął pracę zawodową w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Kielcach. Równolegle w latach 1981—1987 pracował w Komendzie Hufca ZHP im. Obrońców Westerplatte w Kielcach na tzw. etacie nauczycielskim. Jednocześnie był opiekunem drużyn harcerskich i zuchowych w SP nr 2. Rozkazem komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L. 5/83 z 12 grudnia 1983 r. został mianowany harcmistrzem. W latach 1987-1996 pracował w Szkole Podstawowej nr 15 im. Tadeusza Kościuszki. W czasie pracy nauczycielskiej opiekował się praktykantami z Instytutu Historii WSP oraz prowadził lekcje pokazowe dla studentów Zakładu Dydaktyki Historii WSP.

Działał również w Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1994 r. roz-począł pracę w Dziale Naukowo-Oświatowym w Muzeum Narodowym w Kielcach. Był współorganizatorem konkursu historycznego: „Kielce przez stulecia”. Organizował konkursy historyczne poświęcone dziejom Kielc i regionu. Współpracował z Kieleckim Towarzystwem Naukowym. Był członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Udzielał się aktywnie jako członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Z pasją działał w Związku Harcerstwa Polskiego. Jako opiekun drużyn harcerskich w kieleckich szkołach organizował biwaki i rajdy. Wyjeżdżał na obozy hufca Kielce-miasto do Janowa, Michałowa, Huty Szklanej i Starej Kuźnicy.

Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego rozkazem L. 8/83 z 12 grudnia 1983 r. mianował go harcmistrzem. Był przewodniczącym Komisji Historycznej hufca kieleckiego. Z jego inicjatywy odbyta się sesja historyczna poświęcona dziejom kieleckiego harcerstwa w latach 1956-1991. Brał również udział w pracach Komisji Historycznej Kieleckiej Chorągwi. W okresie od grudnia 1995 r. do lipca 1996 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta Kieleckiej Chorągwi im. Stefana Żeromskiego.

Był autorem monografii Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach oraz artykułu poświęconego historii hufca kieleckiego w latach 1956-1989.

Zmarł 10 października 2004 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym II przy ulicy Sportowej w Kielcach. Za działalność w ZHP był wyróżniony Honorową Odznaką 90-lecia ZHP na Kielecczyźnie oraz Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony