ŁUKASZCZYK URSZULA

Urszula Łukaszczyk


(1971 – 2003 )
Urodziła się 13 stycznia 1971 r. w Kielcach. Była córką Kazimierza Majos i Wandy z domu Dymińskiej. W latach 1978-1986 była uczennicą Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach. Tam wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego. W 1982 r. złożyła przyrzeczenie harcerskie. W latach 1984-1986 była przyboczną w 10 Kieleckiej Drużynie Zuchów w SP nr 9. W 1986 r. rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Ściegiennego. W czasie nauki w liceum pełniła początkowo funkcję przybocznej, a następnie drużynowej kieleckiej Drużyny Zuchowej w SP 9 i była członkinią 33 Kieleckiej Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej „Pasat”. W 1988 r. złożyła zobowiązanie instruktorskie i otrzymała stopień przewodnika.

W 1990 r. rozpoczęła studia na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W tym samym roku została członkinią Namiestnictwa Zuchowego w Komendzie Hufca ZHP Kielce-miasto im. Obrońców Westerplatte. W latach 1992-1995 była namiestniczką zuchową w kieleckim hufcu. W 1993 r. zdobyła stopień podharcmistrzyni. W latach 1995-97 była członkinią Komendy Hufca Kielce-miasto. W 1997 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka nauczania początkowego w SP nr 18 w Kielcach. Jednocześnie ponownie została namiestniczką zuchową w hufcu kieleckim oraz drużynową 10 Gromady Zuchowej przy SP nr 18. W tym okresie ukończyła kursy: zastępowych, przybocznych, drużynowych, kadry kształcącej, komendantów kolonii zuchowych oraz żeglarza jachtowego i krótkofalarski. Była komendantką kursów przybocznych i drużynowych zuchowych w Hufcu Kielce-miasto. W 1998 r. prowadziła kurs drużynowych zuchowych chorągwi, który odbył się w Międzywodziu. Była członkinią kadry ponad 20 obozów harcerskich i kolonii zuchowych. Kilkakrotnie była komendantką obozów i kolonii zuchowych w Życinach i Starej Kuźnicy.

Uczestniczyła także w harcerskich imprezach turystycznych. Była komendantką Rajdu Zastępów „Iskierka" oraz trasy zuchowej na Rajdzie Ciekockim. W latach 1993-2003 była również członkinią 70 KDH im. gen. Stanisława Sosabowskiego. Współpracowała również z komendą Domu Harcerza im. Natalii Machałowej. Organizowała imprezy kulturalne: festiwale piosenki „Pompa”, przeglądy kabaretowe „Hades”.

26 VIII 1995 r. zawarła związek małżeński z późniejszym komendantem hufca kieleckiego Grzegorzem Łukaszczykiem. Mieli dwoje dzieci: Alicję (1997) i Bartosza (1999).

Od maja 2002 r. walczyła z nieuleczalną chorobą. Zmarła w Kielcach 4 października 2003 r. Została pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Kielcach - Dyminach, żegnana przez liczne grono wychowanków oraz instruktorów harcerskich hufca i chorągwi kieleckiej.

Łukaszczyk Grzegorz

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony