hm Urszula Kępkowska

Urszula Kępkowska


( 1932 – 2014)
Harcmistrzyni URSZULA KĘPKOWSKA urodziła się w Kielcach w patriotycznej i inteligenckiej rodzinie Ireny i Longina Pobiegów. Wykształcenie podstawowe i średnie ukończyła w 1950 roku uzyskując tytuł technika administracji państwowej..

Zawodowo: – w latach 1951- 1959 pracowała w Spółdzielni Rzeźniczo-Wędliniarskiej w Kielcach na stanowisku starszej księgowej – w latach 1959 – 1967 pracowała w Przedsiębiorstwie "Dom Mody" w Kielcach na stanowisku z-cy głównego księgowego – w latach 1967 – 1981 pracowała w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie "ELEKTROMONTAŻ" na stanowisku kierownika działu socjalnego

W roku 1981 zakończyła pracę etatową przechodząc na emeryturę. W pracy zawodowej była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana.

Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpiła w 1945r. W latach 1945 -1950 pełniła funkcje : zastępowej w 5 Kieleckiej Drużynie Harcerskiej przy Szkole Handlowej i drużynowej 21 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej przy Stowarzyszeniu Kupców w Kielcach oraz skarbnika Hufca ZHP w Kielcach.

W roku 1982 wstąpiła do Kręgu Instruktorów Seniorów "Łysica -Jodła" Hufca Kielce -miasto w którym od roku 1989 nieprzerwanie do dnia śmierci pełniła funkcję Z-cy Przewodniczącego Kręgu. Stopień harcmistrza uzyskała w 2003 roku.

W harcerstwie dała się poznać jako bardzo dobra organizatorka pracy kręgu a w szczególności życia kulturalnego i imprez artystycznych , utrzymywania więzi międzypokoleniowej z młodzieżą szkolną i harcerską oraz organizacjami seniorów i kombatantów na terenie miasta i powiatu. W okresie młodzieżowych lat życia brała czynny udział w organizacji sportu. Jako jedna z pierwszych kobiet w naszym województwie uczestniczyła w rajdach samochodowych początkowo jako pilot a później jako zawodnik, odnosząc sukcesy a szczeblu imprez krajowych. Z powodzeniem działała w strukturach ruchu spółdzielczości spożywczej a także w strukturach władz wojewódzkich Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w szczególności w zakresie pozyskiwania funduszy na odbudowę zabytkowych nagrobków na kieleckich cmentarzach. Z wielkim zaangażowanie jako wolontariuszka pracowała w Kole Żołnierzy 4ppLeg. Armii Krajowej w Kielcach. Była współorganizatorką budowy i odbudowy szeregu pomników upamiętniających wydarzenia wojenne, partyzanckie i harcerskie na ziemi świętokrzyskiej.

Jest autorką szeregu patriotycznych wierszy , opiewających działania wyzwoleńcze w czasie II wojny światowej oraz wydarzenia powojenne, szczególnie nawiązujące do harcerskiego stylu życia.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej była wilokrotnie odznaczana i nagradzana m.inn.: 1. Złotym i Srebrnym Krzyżemem Zasługi,
2. Odznaka Zasłużonego działacza Ruchu Spółdzielczego
3. Krzyżem Srebrnym i Złotym za Zasługi dla ZHP
4. odznakami: za zasługi dla Kieleckiej Chorągwi ZHP i Hufca Kielce-miasto
5. Honorowym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
6. Odznaką za Zasługi dla Pożarnictwa

W styczniu 2014 roku otrzymała tytuł:"CZŁOWIEK MIESIĄCA GRUDZIEŃ 2014" od Towarzystwa Ziemi Morawickiej za dbałość o kulturę i tradycję .

Druhna Urszula zmarła 20 września 2014 roku w wieku 82 lat,została pochowana 23 września 2014r. na cmentarzu Nowym w Kielcach

Opracowano na podstawie mowy pożegnalnej wygłoszonej w czasie uroczystości pogrzebowej przez hm MARIANA SALWĘ, Przewodniczącego Kręgu Instruktorów Seniorów "ŁYSICA -JODŁA"Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony