hm Janusz Bajer

Janusz Bajer


( 1939 – 2002)
Urodził się 18 lutego 1939 r. we Lwowie. Był synem Tadeusza i KaroŹliny. Po wojnie przyjechał z rodzicami do Kielc. Tu ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1957-1963 studiował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra geografii.

Pracę zawodową podjął w szkole podstawowej i LO im. Hanki Sawickiej w Kielcach, l maja 1967 r. został dokooptowany do składu Komendy i objął funkcję komendanta Hufca Kielce-miasto. Funkcję tę pełnił do 25 listopada 1968 r. W tym okresie hufiec kielecki zorganizował duże zgrupowanie obozów na wyspie na jeziorze Jeziorak na Mazurach oraz w Beskidzie Sądeckim, w Gołkowicach.

Po zakończeniu pracy w Komendzie Chorągwi został zatrudniony w Wydziale Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach.

Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP rozkazem L.5/72 z 30 V 1972 r. mianował go harcmistrzem. Rozkazem Naczelnika ZHP L.8/73 z 22 lipŹca 1973 r. został odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP".

Na V Konferencji Hufca Kielce-miasto 6 grudnia 1973 r. został wybrany zastępcą komendanta hufca. Prowadził obozy w ramach zgrupowania hufca w 1973 r. w Firleju, w 1975 r. w Odrzywole, w 1976 r. w Janowie.

Zmarł w Kielcach w 2002 r. Został pochowany na cmentarzu przy ulicy Kwasa w Kielcach.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja RembalskiegoKliknij by powrócić do nadrzędnej strony