hm Janusz Rubacha

Janusz  Rubacha


( 1938 – 2009)
Urodził się 13 XII 1938 r. w Łodzi. Jego rodzicami byli Tadeusz i Stanisława z domu Binek.

Do ZHP wstąpił około 1949 r. w Ziębicach na Dolnym Śląsku. Gdy miał 12 lat zamieszkał z rodzicami w Piotrkowicach w ówczesnym województwie kieleckim. W latach 1953-1957 uczył się w Technikum Budowlanym w Kielcach. Po jego ukończeniu otrzymał tytuł technika. Posiadał także uprawnienia budowlane nr 63/168/76. Odbył 3-letnią służbę wojskową w Marynarce Wojennej. Pływał na trałowcach. Wyszedł z wojska ze stopniem mata.

W 1973 r. rozpoczął działalność harcerską w Szczepie Harcerskim im. Stanisława Staszica w Białogonie prowadzonym przez harcmistrzynię Natalię Machałową. Był członkiem Harcerskiego Klubu Żeglarskiego im. komandora Bolesława Romanowskiego. Co roku ze szczepem białogońskim uczestniczył w obozach żeglarskich nad jeziorem Wigry. Od 1982 r. był instruktorem specjalności w 33 Harcerskiej Drużynie Żeglarskiej „Pasat” działającej przy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do 2007 r. wyjeżdżał z tą drużyną na obozy żeglarskie do Rydzewa. Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP rozkazem L. 2/86 z 18 kwietnia 1986 r. mianował go harcmistrzem.

Zawodowo pracował w następujących przedsiębiorstwach: Radomskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (1957-1958), Biuro Dokumentacji Technicznej Przemysłu Terenowego w Kielcach (1958—1966), Biuro Studiów i Projektów Związku Spółdzielni Inwalidów w Kielcach (1966-1974), Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłu Ciężkiego „Chemadin” w Kielcach (1974-1976),Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych „Chemadex” w Warszawie (1977-1979), Zakład Badań i Rozwoju Budownictwa Komunalnego w Kielcach (1979-1982), Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. (1982 oraz 1990-1995), Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego KPBPBICK SA. (1983-1990).

W 1994 r. w wypadku samochodowym zginął jego syn Wojciech. Na skutek przeżyć pogorszyło się jego zdrowie i w 1996 r. przeszedł na rentę inwalidzką, a w 2004 r. na emeryturę.

Zmarł po ciężkiej chorobie 10 czerwca 2009 r. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.

Pozostawił żonę Zofię i syna Tomasza.

Posiadał następujące odznaczenia i wyróżnienia: Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” nadany przez Naczelnika ZHP rozkazem L. 6/88 z 20 maja 1988:., Złotą Odznakę „Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej” przyznaną 25 kwietnia 1988 r. oraz Odznakę „Za Zasługi dla Hufca ZHP im. Obrońców Westerplatte” w Kielcach nadaną 10 maja 1989 r.

Elżbieta Kubiec

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja RembalskiegoKliknij by powrócić do nadrzędnej strony