hm Michał Kutwin

Michał Kutwin


(1933 –1994 )
Hm Michał Kutwin był instruktorem Chorągwi Kieleckiej ZHP oraz Hufca Kielce - m. Pełnił wiele funkcji w organach statutowych Związku. W swojej działalności instruktorskiej zajmował się propagowaniem wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Organizował kursy na których przekazywał wiedzę związaną z przepisami ruchu drogowego, prowadził egzaminy na kartę rowerową w szkołach, drużynach a także na obozach harcerskich

Aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu, organizacji i przeprowadzaniu Manewrów Techniczno - Obronnych ZHP w kieleckim Hufcu i Chorągwi.

Druh Michał ma też swoją "cegiełkę" związaną z budową Domu Harcerza. Mówi o tym wiele anegdot krążących wśród starszych instruktorów harcerskich znających Druha osobiście.

Michał Kutwin

KUTWIN MICHAŁ urodził się 29 września 1933 w Suchedniowie, rodzicami byli: Bolesław Kutwin i Anastazja z d. Kamińska. Związek małżeński zawarł 10 września 1949 r. z Władysławą Syzduł. Mieli troje dzieci: Włodzimierz, Maria i Zbigniew. Od 1949 r. zatrudniony został w Kieleckich Zakładach Wyrobów metalowych Polmo SHL. Stamtąd został wezwany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce 48/44 - Lotnictwo. W 1959 r. złożył egzamin Mistrzowski w rzemiośle Ślusarz-Frezer przy Izbie Rzemieślniczej w Kielcach. Pracę w Polmo SHL w Kielcach zakończył w 1962 r. Od 14 lipca 1962 r. został pracownikiem Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach w Wydziale Ruchu Drogowego. W czasie służby zajmował się zagadnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży. Był działaczem Polskiego Związku Motorowego. Zobowiązanie instruktorskie złożył 12 listopada 1976r. Stopień przewodnika otrzymał w 1977 r. /L.5/77 - 25 sierpnia 1977 r./, podharcmistrz w 1978 r. /rozkaz L.1/79 z dnia 27.01.1979 r./, Harcmistrz w 1980 r. /L.1/80 z dnia 16.01.1980 r./. Od 1981 r. był członkiem Rady Chorągwi /l.2/82 z dnia 9 marca 1982 r. Za swoją działalność został uhonorowany Odznaką „80-lecia Harcerstwa na Kielecczyźnie” /L.9/92 z dnia 28 października 1992 r./. Rozkazem L.4/86 z 18 września 1986 r. mianowany został na funkcję kierownika Inspektoratu Nauki i Rozwoju Zainteresowań. Był organizatorem X i XI Manewrów Techniczno - Obronnych /lata: 1986 i 1987/. W latach 1993 i 1994 był członkiem Sztabu Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. W czasie swojej kariery zawodowej jak i działalności społecznej wielokrotnie uhonorowany był odznaczeniami resortowymi i Państwowymi. Są to: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Odznaka Przyjaciel Dziecka, Złota odznaka Honorowa PZM, Medal Za zasługi dla Kielecczyzny, dwukrotnie odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, dwukrotnie odznaczony medalem Polonia Restituta, Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” - L.10/72 z dnia 01.10.1972 r., Medalem im. Henryka Długosza. Otrzymał także nagrodę Prezydenta Miasta Kielc za wybitne osiągnięcia w popularyzacji zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w śród dzieci i młodzieży. Otrzymał także dyplom Zasłużony dla Akcji „Ciekoty 74” /L.7/80 z 10 sierpnia 1980r./. Zmarł 24 października 1994 w Kielcach. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Suchedniowie.

Źródła: Rozkazy Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP, AKKCh. Rejestr nadanych Krzyży ”Za Zasługi dla ZHP” AKKCh Relacja pisemna Zbigniewa Kutwina - syna zmarłego.Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony