Tadeusz Walis- Walisiak

Tadeusz Walis- Walisiak


(1917 – 1994 )
Urodzony 20 listopada 1917 roku w miejscowości WIELENIN powiat Tursk województwo Poznań. Wykształcenie średnie zawodowe, oraz Centralny Kurs dla kadry kierowniczej, żonaty, dwóch synów, zmarł 5 czerwca 1994 roku i pochowany został na Cmentarzu Wojskowym w Kielcach.Działacz gospodarczo - społeczny. Czynny udział w Ruchu Oporu oraz w odbudowie i budowie Polaki po II Wojnie Światowej. Planowane przedsięwzięcia mógł realizować dzięki osobistej znajomości z ludźmi na eksponowanych stanowiskach rządowo - politycznych.

Praca zawodowa:
- STAR Starachowice - ślusarz narzędziowy
- Dyrektor budowy nowej Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku
- Kierownik Wydziału Narzędziowni w Skarżysku
- Dyrektor Zakładów Chemicznych w Bliżynie
- Dyrektor Kieleckiej Fabryki Pomp „Białogon” w Kielcach
- Kierownik Warsztatów Szkolnych "CHMAR" w Kielcach

W okresie pracy w KPP "Białogon" od 1 września 1959 roku do 31marca 1970 roku okazał się dobrym gospodarzem i społecznikiem. Za jego przyczyną upadł wniosek PNU - u o utworzeniu skansenu – muzeum techniki Białogonie. Doprowadził do Uchwały Rządu o budowle nowej odlewni żeliwa i modernizacji fabryki, budowy stacji kolejowej Kielce-Białogon. Powołał i zorganizował własne biuro konstrukcyjne pomp przemysłowych likwidując produkcję odlewów kanalizacyjnych na korzyść produkcji pomp - pierwsze pompy cyrkulacyjne w Polsce.

Dbał o rozwój dzielnicy Białogon. Powołał Konwent Dyrektorów Zakładów Pracy istniejących w dzielnicy a sam stanął na jego czele. Szczególnie mocno współpracował z druhną Natalią Machałową. Został przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Domu Harcerza. Jego zaangażowanie miało wymierny efekt w postaci oddania do użytku Domu Harcerza, po 5 latach społecznego budowania na działce przekazanej przez Kielecką Fabrykę Pomp.

Był autorem budowy Pomnika Partyzantów w Świętej Katarzynie, przewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły w dzielnicy Białogon, odbudowy Szkoły Podstawowej w Krajnie. Brał czynny udział w pracy organizacji młodzieżowych, Ligi Przyjaciół Żołnierza itp. Był typowym społecznikiem starał o poprawę życia ludzi nie troszcząc się o swój byt, miał samochód "Syrenka" i mieszkanie w bloku.

Za pracę zawodową i społeczną był wyróżniony regionalnymi, resortowymi i państwowymi odznaczeniami między innymi Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Partyzanckim, Zasłużony dla Województwa Kieleckiego, ZHP, LOK, PCK.


Kielce,18czerwca 2010 roku

opracował: Jan Jasiński


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony