Krzysztof Kaczanowski

Krzysztof Kaczanowski


(1947 – 1987 )
Hm Kaczanowski Krzysztof urodził się 1 sierpnia 1947 roku w Stopnicy. W latach 1970 - 1986 był nauczycielem chemii w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. 2 lutego 1974 roku w liceum powołano Szczep ZHP, którego został komendantem. Podczas uroczystej zbiórki szczepu 9 lutego 1974 roku wręczono druhowi nominację, a wyróżnieni harcerze złożyli Przyrzeczenie Harcerskie w obecności dyrekcji szkoły na ręce druha Tadeusz Króla. Uczestniczył z harcerzami w operacji „Bieszczady - 40". Funkcję szczepowego pełnił do czerwca 1986 roku. Lata 1972 – 1980 były latami największego rozwoju harcerstwa w III LO. W latach 1980 - 1981 był zastępcą komendanta Hufca ZHP w Kielcach.

Odszedł na Wieczną Wartę 2 maja 1987 r. (zginął śmiercią tragiczną w wypadku przebywając w USA). Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.
Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony