Seweryn Dabrowski

Seweryn Dąbrowski


(1928 – 1998 )
Urodził się 4 stycznia 1928 r. w Kielcach. Był synem Seweryna i Władysławy z Kozubskich. W latach 1942—1944 uczęszczał na komplety tajnego nauczania, które prowadziła Maria Opielińska. Szkołę średnią ukończył w Liceum im. J. Sniadeckiego.

Do ZHP wstąpił w 1937 r., a w 1939 r. brał udział w Pogotowiu Wojennym Harcerzy. Następnie wstąpił do Związku Walki Zbrojnej i Szarych Szeregów. W 1942 r. został zaprzysiężony w Grupie BS Stanisława Wdowicza. Podczas Akcji „Burza”, po zmobilizowaniu, otrzymał przydział do plutonu łączności, którym dowodził kapitan Józef Kundera pseud. „Orlik”.

Po zakończeniu wojny uczestniczył w kursie drużynowych i został członkiem Komendy Hufca Harcerzy w Kielcach. Następnie wyjechał do Gliwic i rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej. Na trzecim roku studiów był inwigilowany przez służbę bezpieczeństwa i relegowany z uczelni.

Przez trzydzieści lat pracował na różnych stanowiskach w Kieleckich Zakładach Wyrobów Metalowych Fabryce Samochodów Specjalizowanych POLMO SHL. Na skutek złego stanu zdrowia, po dwóch zawałach serca,w 1983 r. przeszedł na emeryturę.

W latach siedemdziesiątych XX wieku brał udział w pracach Koła Przyjaciół Harcerstwa przy Szkole Ćwiczeń w Kielcach. W 1974 r. razem z Edmundem Fuchsem utworzył Ośrodek Pracy Drużyn przy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. We współpracy z Zarządem KSM stworzył odpowiednią bazę lokalową, a z czasem zgromadził także sprzęt obozowy.

15 lipca 1974 r. komendant Chorągwi Kieleckiej rozkazem L. 6/74 mianował go harcmistrzem. Był współtwórcą drużyny żeglarskiej „Pasat”, która także dzięki jego staraniom zdobyła pierwsze jednostki pływające.

Razem z harcerkami i harcerzami Ośrodka KSM w 1975 r. włączył się do Akcji Ciekoty", której celem miała być budowa „Szklanego Domu”w Ciekotach. Organizował również obozy żeglarskie nad Zalewem Solińskim w Polańczyku.

Na V Konferencji Hufca Kielce-miasto został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca. W1980 r. wstąpił do Kręgu Instruktorskiego „Łysica” skupiającego najbardziej zasłużonych działaczy harcerskich. Naczelnik ZHP rozkazem L 9/84 z 22 lipca 1984 r. nadał mu stopień harcmistrza Polski Ludowej.

Był członkiem Miejskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa.

Zmarł 3 III 1998 r. Został pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Za działalność zawodową i społeczną posiadał następujące wyróżnienia i odznaczenia: Medal Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r., Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny i Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”, Odznakę Za Zasługi dla Hufca ZHP Kielce-miasto im. Obrońców Westerplatte.

Poczta Harcerska nr 139 Komendy Hufca Kielce III Kielce Białogon przy ul. Pańskiej l A wydała kartę pocztową, na której znajduje się jego portret, napis hm. Seweryn Dąbrowski 1982-1998 oraz napis: „ Specjalność to najlepsza droga w wychowaniu”.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego
Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony