Jerzy Kurczyna

Jerzy Kurczyna


(1954 – 2017)

W dniu 10.XI.2017 r. na cmentarzu w Cedzynie pożegnaliśmy druha Jerzego KURCZYNĘ.

Wraz z grupą kolegów ( m.in. Korejbą. Szperlem, Czarnym i Julianem Jaworzem ) pojawili się we wrześniu 1969 roku w działającej przy liceum drużynie, prowadzonej przez Tadeusza Sobolewskiego. Od początku 1970 r. Jerzy Kurczyna prowadził pracę 60 - 70 osobowej drużyny, pomimo tego, że w dokumentach hufcowych wciąż drużynowym był T. Sobolewski.

Formalnie drużynowym 8 KDH (wówczas o specjalności pożarniczej) został w pażdzierniku 1971 r. na podstawie rozkazu L4/71. Drużynowym był do roku 1973, kiedy zastąpiła go dh Urszula Armata . Pełnił obowiązki kadry podobozu ósemki na obozach Hufca Kielce-m. Był jednym z organizatorów obozów harcerskich dla drużyn szczepu ramach Operacji BIESZCZADY-40. Był delegatem hufca Kielce na V Zjzad ZHP w marcu 1973 roku.

Zapamiętaliśmy go jako wspaniałego kolegę, druha,przyjaciela.

W życiu zawodowym był szanowanym prawnikiem mieszkającym i pracującym w Krośnie.

Druh Jerzy Kurczyna urodziła się 27 listopada 1954 r. , zmarł 5 listopada 2017

Spoczywaj w Pokoju!

CZUWAJ!

Bliskich, przyjaciół, znajomych dh Jerzego Kurczyny zapraszamy do uzupełnienie materiału o nim - email: dhkielce@dhkielce.zhp.pl lub nietylkoja@onet.eu


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony