Andrzej Amerek

Andrzej Amerek


( 1956 – 2012)

hm Andrezej Amerek był harcerzem, drużynowym w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach. Działał w Kręgu Instruktorów Młodszoharcerskim "Czarci Ród". Był instruktorem na wielu obozach harcerskich miedzy innymi w Dąbrowie nad Czarną, Firleju. Uczestniczył jako instruktor w obozach podczas Akcji "Ciekoty". Pełnił wiele funcji instruktorskich w Komendzie Hufca Kielce-m, Osiedlowym Związku Drużyn przy KSM a także w Komendzie Chorągwi ZHP w Kielcach. Zmarł 30 listopada 2012r ,Andrzej Amerek


Wielu z nas dobrze znało dh Andrzeja, ale jak to zwykle bywa pamięć jest niestety zawodna.Po latach trudno jest przypomnieć sobie zdarzenia, daty. Wielokrotne zmiany lokalu przez Komendę Hufca Kielce -m i związane z tym przeprowadzki a także reorganizacje struktur spowodowały niepowetowane straty w dokumentach. Bliskich, przyjaciół Andrzeja zapraszamy do uzupełnienie materiału o nim a także o innych,zmarłych instruktorach kieleckiego środowiska harcerskiego - email: dhkielce@dhkielce.zhp.pl lub nietylkoja@onet.eu


-----
Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony