Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony

KRONIKA DOMU HARCERZA
- ROK 2005 - WYDARZENIA


DATA WYDARZENIE
3 stycznia Spotkanie Noworoczne instruktorów i wolontariuszy pracujących na rzecz Dzielnicowego Ośrodka Kultury
8 stycznia Spotkanie Noworoczne młodych muzyków grających w Harcerskiej Orkiestrze Dętej oraz w zespołach młodzieżowych
9 stycznia Udział w 13 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
10 stycznia Noworoczne spotkanie Klubu Seniora
13 stycznia Turniej gier i zabaw dla „Białogońskich Urwisów”
14 stycznia Karnawałowe Harce Przedszkolaków – impreza we współpracy z białogońskim przedszkolem
15 stycznia Pożegnanie Harcmistrza
21 stycznia Serce Przedszkolaka dla Babci i Dziadka - impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka przeprowadzona przy współudziale przedszkola
22 stycznia Wojewódzki Przegląd Harcerskich Zespołów Jasełkowych – impreza przeprowadzona przy współpracy Kieleckiej Chorągwi ZHP i kapelana ks. Wojciecha Jurkowskiego
29 stycznia Koncert „NA PÓŁMETKU”
31 stycznia Inauguracja zajęć organizowanych podczas ferii zimowych 2005, pod hasłem” RADOSNA ZIMA W BIAŁOGONIE”
31 stycznia
- 26 lutego
„Ferie zimowe 2005”
16 lutego Spotkanie z cyklu „100 pytań do...”
19-22 lutego Obchody DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ
23 lutego Nieprzetarty Szlak - „Dzień Myśli Braterskiej„
26 lutego Otwarta próba Harcerskiej Orkiestry Dętej
5 marca Uroczyste otwarcie wystawy pn.: „PRAWDY NIE MOŻNA ROZTRZELAĆ – KATYŃ, LEKCJA HISTORII”.
7 marca Wykład p. Jana Banaśkiewicza - autora wystawy.
8 marca Spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
12 marca Impreza Klubu Seniora pn. „Muzyka łagodzi obyczaje”.
15 marca Kominek w rocznicę śmierci Aleksandra Kamieńskiego.
16 marca Koncert zespołu „Fok” z dedykacją dla kobiet.
21 marca Powitanie wiosny. Udział w imprezach organizowanych przez Radio Kielce pod hasłem „Obudź wiosnę”. Koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej na deptaku ul. Sienkiewicza.
24 marca Zuchowe powitanie wiosny pod hasłem „Impreza z jajem”.
4 - 12 kwietnia Wystawa filatelistyczna w hołdzie OJCU ŚWIĘTEMY pod tytułem „PILELGRZYMKI JANA PAWŁA II”
18 kwietnia Spotkanie mieszkańców dzielnicy Białogon z przedstawicielami Nadleśnictw Kielce i Dyminy dot. ochrony środowiska i zagospodarowania lasów na obrzeżach dzielnicy.
20 kwietnia Impreza z okazji „Dni Ziemi” pod nazwą „Szczepimy kasztanowce”.
21 kwietnia VII Szkolny Przegląd Form Muzycznych „Bemolek”.
27 kwietnia „Elektroniczne Medytacje” – I spotkanie fanów muzyki elektronicznej.
30 kwietnia Otwarta próba Harcerskiej Orkiestry Dętej.
3 maja Tradycyjne ognisko harcerskie z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i rocznicy przeprowadzenia Pierwszej Konspiracyjnej Zbiórki Hufca Kielce na górze Brusznia.
5 maja Zjazd Hufca Kielce-m
7-8 maja Udział Harcerskiej Orkiestry Dętej w Centralnych Obchodach 60 rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej w Warszawie.
14-15 maja Udział w imprezach plenerowych Galerii Echo.
19 maja Spotkanie młodzieży z członkami Białogońskiego Koła Kombatantów – Historia Pierwszych Dni Wolności.
21 maja VI Harcerski Przegląd Form Muzycznych „Bemol 2005”.
22 maja Wieczór pieśni Jacka Kaczmarskiego
24 maja Zbiórka 79 KDH – „ Czarne stopy”.
24 maja Dzień Matki – wieczorek przy mikrofonie dedykowany matkom.
25 maja Druga edycja spotkania fanów muzyki elektronicznej – „Elektroniczne Medytacje”.
31 maja Impreza z okazji Dnia Dziecka z udziałem podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka.
1 czerwca Udział trębaczy Harcerskiej Orkiestry Dętej w uroczystości awansowania na wyższe stopnie oficerskie kombatantów RP w Urzędzie Miasta Kielc.
2 czerwca Udział Harcerskiej Orkiestry Dętej w uroczystościach Politechniki Świętokrzyskiej Wydział Mechatroniki.
4 czerwca Koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej w ramach obchodów 25-lecia istnienia Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
5 czerwca Udział w festynie rodzinnym w parku miejskim z okazji Dnia Dziecka: koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej, prezentacje solistów Studia Piosenki Bemol.
8 czerwca Ognisko koła PCK przy SP 34
10 czerwca Spotkanie z kadrą instruktorską Kieleckiej Chorągwi.
11 czerwca Otwarta Próba Harcerskiej Orkiestry Dętej.
czerwiec Biwak Szczepu im.Stanisława Staszica
17 czerwca Pożegnanie 6-latków – uroczystość zorganizowana wspólnie z Przedszkolem w Białogonie.
19 czerwca Koncert z okazji VII urodzin Harcerskiej Orkiestry Dętej.
20 czerwca Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na obóz i kolonię.
22 czerwca Zakończenie roku dla przedszkolaków - uroczystość zorganizowana wspólnie z Przedszkolem w Białogonie.
23 czerwca Spotkanie kolekcjonerów widokówek.
24 czerwca Udział w audycji radiowej nadawanej z ul. Sienkiewicza, z okazji wznowienia działalności „Hercówki” Radia Kielce.
26 czerwca Udział w uroczystościach Święta Kielc.
28 czerwca Wyjazd dzieci i młodzieży na kolonię i obóz do Żabieńca.
29 czerwca Trzecia edycja spotkania fanów muzyki elektronicznej pn. „Elektroniczne Medytacje”.
30 czerwca Uroczysta Inauguracja Akcji Letniej.
1-11 lipca Pobyt dzieci i młodzieży na koloni oraz obozie w Żabieńcu, w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2005.
1-31 lipca Pierwsza część Nieobozowej Akcji Letniej pn. „Białogońskie Muzyczne Wakacje”.
16 lipca - Otwarta próba połączonych orkiestr dętych przed koncertem Gospodarze - Gościom” w ramach Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2005 oraz mini koncert dla mieszkańców dzielnicy.

- Udział Harcerskiej Orkiestry Dętej w koncercie „Gospodarze-Gościom”.
21 lipca Spotkanie kolekcjonerów widokówek.
1-31 sierpnia Druga część Nieobozowej Akcji Letniej pn. „Białogońskie Muzyczne Wakacje”
1 sierpnia Obchody 61 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego
31 sierpnia Festyn „1-2-3-Bum” na pożegnanie wakacji - Dziedziniec Domu Harcerza.
31 sierpnia Uroczysty Capstrzyk Harcerski na Skwerze Szarych Szeregów, w przeddzień 66 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.
17-18 września XI Kielecki Konkurs Modeli Plastikowych i Kartonowych.
20 września Spotkanie z prof. Adamem Massalskim w ramach cyklu pod nazwą „100 pytań do”
23 września Bezpieczna Droga do Szkoły spotkanie dzieci kl. IV z policjantem i ratownikiem.
23 września Występ Harcerskiej Orkiestry Dętej podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na Ścianie Szpitala Miejskiego przy ul. Kościuszki, poświęconej lekarzom oraz pracownikom Służby Zdrowia poległym w czasie II Wojny Światowej.
30 września Impreza Harcerska pt. „Harcerski Start”
11 pażdziernika „Jesienny Koncert” dla uczestników spotkania delegacji seniorów z miast europejskich zaprzyjaźnionych z Kielcami, na zaproszenie Prezydenta Miasta Kielce.
18 pażdziernika Spotkanie Instruktorów Kregu„ Łysica” z delegacją seniorów z miast europejskich
24 pażdziernika Koncert zespołu „FOK” w Bocheńcu, dla delegacji seniorów z miast europejskich zaprzyjaźnionych z Kielcami.
22 pażdziernika -
6 listopada
Wystawa widokówek „Kielce - ulica Sienkiewicza, lata 60-70-80”.
9 - 23 listopada Wystawa widokówek pn. „Kielce - Wzgórze Katedralne i Rynek”.
10 listopada Wieczornica oraz koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej z ok. 87 Rocznicy Odzyskania Niepodległości dla mieszkańców dzielnicy i miasta.
24 listopada Finał Konkursu Ekologicznego dla przedszkolaków.
1 grudnia Uroczystości „W 21 rocznicę śmierci hm Natalii Machałowej”
6 grudnia „ Mikołajkowy Koncert” Harcerskiej Orkiestry Dętej na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury
16 grudnia „Wieczór wigilijny ”
17 - 18 grudnia Koncert Kolęd i pastorałek w Galerii Echo w wykonaniu solistów studia „Bemol” i „Bemolek”
19 grudnia Uroczyste Przekazanie Światła Betlejemskiego dla mieszkańców dzielnicy
19 grudnia Wigilia Kręgu „Łysica”
20 grudnia Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu solistów studia piosenki Bemol i Bemolek na spotkaniu z instruktorami ZHP z lat 70 i 80


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony