Harcmistrzyni Natalia Machałowa

Harcmistrzyni  Natalia  Machałowa

(13.07.1916 - 01.12.1984)

Biografia skrócona,
by pobrać pełną wersję biografii kliknij na link poniżej ( plik pdf))


Pobierz broszurę na temat Harcmistrzyni  Natalii  Machałowej.pdfarchiwalne migawki filmowe z dh Natalią - 21MB

(archiwalne migawki filmowe z dh Natalią - 21MB)film archiwalny z działaności Domu Harcerza w Białogonie 501 MB.avi

film archiwalny z działaności Domu Harcerza w Białogonie 501 MB.avi ( autor zdjęć filmowych dh. J. Żurowski)film archiwalny z obozu nad Wigrami Domu Harcerza w Białogonie 729 MB.avi

film archiwalny z obozu nad Wigrami Szczepu Domu Harcerza w Kielcach- Białogonie 729 MB.avi( autor zdjęć filmowych dh. J. Żurowski))

Klikij link by zobacyć artykuł o druhnie Natalii Machałowej

(Wieści Łopuszna - artykuł o druhnie Natalii Machałowej ps. HANKA - kliknij)

Klikij link by zobacyć artykuł o druhnie Natalii Machałowej

(Wieści Łopuszna - wspomnienia ksiedza Józefa Wojdy o swojej wychowawczyni Natalii Machałowej-kliknij )

(Gazeta Wyborcza - artykuł o druhnie Natalii Machałowej ps. HANKA - kliknij)

Klikij link by zobacyć artykuł o druhnie Natalii Machałowej

(Druhna Tala, harcerski Judym z Białogonu )

Harcmistrzyni Natalia MachałowaByła ogólnie znaną i cenioną działaczką harcerską najpełniej jednak swą działalność rozwinęła w środowisku białogońskim. Pełniła funkcję komendantki Szczepu im. Stanisława Staszica, kierowała pracą drużyn zuchowych i harcerskich.

W swojej wieloletniej pracy w ZHP z dziećmi i młodzieżą druhna Natalia Machałowa miała wiele osiągnięć. Za działalność dla dobra dzieci, środowiska i Kielecczyzny otrzymała wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń, m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP.

Posiadała wielkie umiejętności współdziałania w procesie wychowania, potrafiła wciągnąć do współpracy wiele osób, które wcześniej nie miały żadnego kontaktu z harcerstwem. Wspaniałe cechy osobowości zostały zakorzenione w Niej na zawsze już we wczesnym dzieciństwie. Do tych podstawowych zaliczyć należy oddanie innym ludziom. Widziała ich troski, problemy i zawsze starała się pomóc nie oczekując w zamian nagród ani podziękowań. Druhnę Natalię zawsze otaczał krąg zuchów, harcerzy i instruktorów z różnym stażem pracy. Każdego z nich potrafiła dostrzec, każdemu podsunąć jakiś pomysł do zrealizowania i co najważniejsze – każdy chciał słuchać tych rad i uwag.

11 września 1985 roku Rada Chorągwi Kieleckiej ustanowiła medal im. hm. PL Natalii Machałowej, działaczki społecznej i harcerskiej, nauczycielki, szczególnie zasłużonej dla rozwoju harcerstwa i oświaty.

Medal ten przyznawany jest instruktorom Chorągwi Kieleckiej im. S. Żeromskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności ideowo – wychowawczej w ZHP ze szczególnym uwzględnieniem pełnienia funkcji drużynowych i szczepowych. Uroczystość ta odbywa się zawsze 1 grudnia, w rocznicę śmierci Natalii Machałowej, która w bieżącym - 2004 roku będzie obchodzona szczególnie, ponieważ już po raz dwudziesty.

Przez całe swoje życie druhna Natalia została wierna przekonaniu, że „pełnią człowieczeństwa jest umiłowanie kwiatów, muzyki i dziecka”.

Szczególnie ważne jest to, iż zostawiła trwałe ślady swojej działalności. Największym z nich jest wybudowany z Jej inicjatywy Dom Harcerza w Białogonie.
Natalia Machałowa

więcej o „Harcerskiej poczcie” - kliknij